ECGD

Export Credit Guarantee Department (ECGD) v Kontexte Faktoringu Export Credit Guarantee Department, skratka ECGD (britská agentúra pre poistenie exportných úverov), je dôležitou inštitúciou v oblasti …

ECA

Export Credit Agency (ECA) v Kontexte Faktoringu Export Credit Agency, skratka ECA (agentúra pre poistenie exportných úverov), je dôležitou inštitúciou v oblasti faktoringu a medzinárodného …

Dovozný faktor

Ekonomický Pojem: Dovozný Faktor Dovozný faktor je termín z oblasti faktoringu, ktorý sa vzťahuje k faktorovi v krajine dovozcu (kupujúceho) alebo z inej krajiny, ktorý …

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív v medzinárodnom obchode Documentary Letter of Credit (dokumentárny akreditív) – je rozšíreným nástrojom pre platby realizované v medzinárodnom obchode a zabezpečuje v prípade …

Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso vo svete medzinárodného obchodu Documentary Collection (dokumentárne inkaso) – jedna z najčastejšie používaných foriem medzinárodného platobného styku pri operáciách v zahraničnom obchode. Pri …

Dodávka

Dodávka vo Faktoringu Delivery (dodávka) – obdržanie objednaného tovaru kupujúcim (alebo v prospech zákazníka) od predávajúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Delivery. Doručenie tovaru od …

Krízový manažment

Dodacia doložka

Dodacia doložka v faktoringu Delivery Clause (dodacia doložka) – podmienka, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru. V oblasti faktoringu a medzinárodného obchodu je dodacia …

Diskont

Diskont v kontexte faktoringu a financovania Diskont, známy aj ako discount, je úroková zrážka z úveru za obdobie od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej …

Deň odoslania

Deň odoslania a jeho význam v oblasti faktoringu V oblasti faktoringu a medzinárodnej logistiky predstavuje deň odoslania, známy aj ako „Shipment date“, kľúčový dátum. Tento …

Dátum splatnosti

Dátum Splatnosti vo Faktoringu Dátum splatnosti je významným pojmom v oblasti faktoringu, ktorý sa týka platobných povinností a financovania podnikov. Tento termín má viacero významov …

Cesná klauzula, doložka

Cesná Klauzula, Doložka – Notice of Assignment vo Faktoringu Cesná klauzula, doložka (anglický ekvivalent Notice of Assignment) predstavuje dôležitý aspekt v oblasti faktoringu. Ide o …

Cedovať

Čo znamená Cedovať v oblasti faktoringu? Termín Cedovať (anglický ekvivalent Assign) sa v oblasti faktoringu používa na označenie procesu, kedy predávajúci postúpi svoje pohľadávky veriteľom …

Bonita

Bonita v Kontexte Faktoringu: Dôležitý Faktor Hodnotenia Rizika V oblasti faktoringu je termín „Bonita“ kľúčovým pojmom, ktorý sa týka hodnotenia finančnej schopnosti a dôveryhodnosti podniku …

Bona fide predaje

Bona Fide Predaje vo Faktoringu Termín „Bona Fide predaje“ je v oblasti faktoringu dôležitým pojmom, ktorý označuje predaje faktúr alebo pohľadávok so zámerom a úmyslom …

Bezregresný faktoring

Bezregresný faktoring v oblasti faktoringu Bezregresný faktoring, známy aj ako Non-Recourse Factoring, predstavuje špecifický prístup k faktoringu, ktorý má v ekonomike svoje miesto a zohráva …

Beneficient

Beneficient vo svete faktoringu Faktoring je obchodný nástroj, ktorý umožňuje firmám predávať svoje pohľadávky výmenou za okamžité peniaze. V tomto procese vstupuje do hry beneficient, …

Bankové výlohy, poplatky banky

Bankové výlohy a poplatky v kontexte faktoringu Faktoring je financovanie založené na postúpení pohľadávok, ktoré umožňuje firmám rýchlo získať likviditu. Táto služba však nie je …

Banková záruka

Banková záruka: Zabezpečenie obchodných vzťahov V komplikovanom svete obchodných vzťahov je dôvera medzi partnermi kľúčová. A práve banková záruka prichádza na scénu ako nástroj, ktorý …

Avalista

Garantor per aval (Avalista): Základy a význam v faktoringu V oblasti faktoringu a obchodného financovania sa často stretávame s pojmom avalista alebo Garantor per aval. …