Doložka Dokumenty oproti platbe

Doložka Dokumenty oproti platbe (D/P Terms) v kontexte faktoringu

D/P Terms: Documents against Payment (doložka Dokumenty oproti platbe) – znamená, že vystavujúca banka môže dokumenty vydať po zaplatení zmenky (traty). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documents against Payment.

Doložka Dokumenty oproti platbe (D/P Terms) predstavuje významný pojem v oblasti faktoringu a platobných transakcií medzi obchodnými partnermi. Tento článok sa zameriava na význam, fungovanie a výhody D/P Terms v kontexte faktoringu a medzinárodného obchodu.

Význam Doložky Dokumenty oproti platbe

Doložka Dokumenty oproti platbe (D/P Terms) je dohodnutým platobným termínom, ktorý sa často používa v medzinárodnom obchode a faktoringu. V praxi to znamená, že predávajúca strana (vystavujúca banka) môže vydať dokumenty, ktoré súvisia s obchodnou transakciou, ako sú faktúry, nákladné listy alebo iné dokumenty, až po zaplatení zmenky (traty) kupujúcou stranou (platičom).

Tento spôsob platby zabezpečuje, že predávajúca strana dostane platbu za svoje produkty alebo služby predtým, ako sú dokumenty poskytnuté kupujúcej strane. Je to efektívny spôsob, ako minimalizovať riziko nesplatených faktúr a zabezpečiť, že platba sa vykoná v súlade s dohodnutými podmienkami.

Fungovanie Doložky Dokumenty oproti platbe

Fungovanie D/P Terms môže byť opísané nasledujúcimi krokmi:

  1. Obchodná dohoda: Strany sa dohodnú na podmienkach obchodu, vrátane platobných termínov a dohodnutých dokumentov.
  2. Vystavenie dokumentov: Predávajúca strana vystaví potrebné dokumenty súvisiace s obchodom a doručí ich kupujúcej strane.
  3. Zaplatenie zmenky: Kupujúca strana platí zmenu (trať) predávajúcej strane v dohodnutom termíne.
  4. Poskytnutie dokumentov: Po zaplatení zmenky je predávajúca strana oprávnená poskytnúť dokumenty kupujúcej strane, ktorá ich môže použiť na prevzatie tovaru alebo služby.

Výhody Doložky Dokumenty oproti platbe

Použitie D/P Terms prináša niekoľko výhod pre obidve strany obchodu:

  • Zabezpečená platba: Predávajúca strana dostáva platbu pred odovzdaním dokumentov, čím sa minimalizuje riziko nesplatených faktúr.
  • Plynulosť obchodu: Rýchle a spoľahlivé financovanie umožňuje obchodným operáciám plynule prebiehať.
  • Transparentnosť a istota: Strany majú jasné a dohodnuté podmienky platby, čo prispieva k transparentnosti a istote obchodu.

D/P Terms sú užitočným nástrojom v oblasti faktoringu a medzinárodnej obchodnej praxi, ktorý pomáha zabezpečiť spoľahlivé platby a zvýšiť efektívnosť medzinárodných obchodných operácií.

D/P Terms: Documents against Payment (doložka Dokumenty oproti platbe) – znamená, že vystavujúca banka môže dokumenty vydať po zaplatení zmenky (traty). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documents against Payment.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥