aktuálny dopyt

Dopyt, ktorý predstavujú objednávky zákazníkov vo firme. Aktuálny dopyt je termín, ktorý sa často vyskytuje v oblasti medzinárodného obchodu a podnikania. Tento pojem sa vzťahuje …

Rentabilita

Čistý zisk vyjadrený ako percento z kapitálu z ktorého bol získaný. Definícia rentability Rentabilita je ekonomický ukazovateľ, ktorý meria efektívnosť investovania kapitálu do konkrétneho podniku, …

plánovanie

definícia plánovania Proces regulácie a koordinácie činností na časovom základe a taktiež spôsob a zdroje, ktorými budú tieto činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia, že tieto …

žiadanka

žiadanka v medzinárodnom obchode Žiadanka predstavuje dôležitý dokument v oblasti medzinárodného obchodu, ktorý slúži na formálne objednávanie tovaru zo strany podniku pre jeho zákazníkov. Tento …

výrobok

Výrobok v kontexte medzinárodného obchodu Výsledok pracovného alebo fyzikálneho, alebo priemyselného procesu. Je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje …