Aplikovaný výskum

Aplikovaný výskum v kontexte Európskej únie Aplikovaný výskum predstavuje jednu z hlavných pák inovačného rozvoja v rámci Európskej únie. Ide o typ výskumu, ktorý sa …

Vývoj

Vývoj v Európskej Únii: Inovácie a Rast Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo …

Výskum

Výskum v oblasti Európskej únie Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. Výskum …

Technologické centrum

Technologické centrum v rámci Európskej únie Technologické centrum predstavuje iniciatívu s hlavným zameraním na podporu komerčnej realizácie technologických podnikateľských zámerov prostredníctvom rozvíjajúcich sa malých a …

Technologický inkubátor

Technologický inkubátor v rámci Európskej únie Technologický inkubátor predstavuje špecifický, technologicky orientovaný typ podnikateľského inkubátora. V medzinárodne uznanej definícii je podnikateľský inkubátor označený ako organizácia …

Synergický efekt

Synergický efekt: Sila Súčinnosti a Vzájomného Pôsobenia v Európskej únii Synergický efekt, nazývaný aj efekt koncentrácie, je v ekonomickej oblasti Európskej únie kľúčovým pojmom označujúcim …

Start-up

Start-up a jeho význam v rámci európskej únie Slovom start-up sa označujú organizácie, ktoré sú práve v štádiu založenia za účelom zavedenia nového výrobku (služby) …

Spin-off

Spin-off v ekonomike Európskej únie Spin-offy sú organizačné jednotky alebo firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia určitej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie, ktorá …

Póly rastu

Póly Rastu v Kontexte Európskej Únie (growth poles) – sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v …