Dávka denná

Dávka Denná v Poistení: Význam a Využitie Dávka denná je významným pojmom v oblasti poistenia a zaistenia, najmä v súvislosti s nemocenským poistením. Tento termín …

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Používa sa vtedy, ak je treba preukázať, že platia isté skutočnosti. Napr. preukázanie dobrého zdravotného stavu pri uzatváraní životného poistenia, preukázanie, že nastala …

Časová cena

Časová cena v oblasti poistenia a zaistenia Časová cena je v ekonomickej oblasti poistenia a zaistenia dôležitým pojmom, ktorý sa týka stanovenia ceny určitej veci …

Brutto poistné

Brutto Poistné: Význam v Poistení Termín Brutto poistné sa často používa v oblasti poisťovníctva a zahŕňa rôzne položky, ktoré tvoria konečnú cenu, ktorú poistený platí …

Bonus

Bonus v Poistení: Zvýhodnenie za Bezškodový Priebeh Termín „Bonus“ sa často vyskytuje v oblasti poistenia a predstavuje dôležitý koncept, ktorý ovplyvňuje poistné sadzby a výhody …

Bonifikácia

Bonifikácia v oblasti Poistenia: Zvýhodnenie za Bezškodový Priebeh Termín „Bonifikácia“ je v oblasti poistenia dôležitým pojmom, ktorý sa týka zvýhodnenia poistníka alebo poistného na základe …

Bezškodový priebeh

Význam bezškodového priebehu v oblasti poistenia Bezškodový priebeh je termín používaný v poisťovníctve, ktorý odkazuje na obdobie, počas ktorého sa v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy …

Bežné poistné

Bežné poistné: Kľúčová zložka poisťovacieho systému Bežné poistné je ekonomický termín, ktorý sa týka sféry poistenia a zaistenia a má zásadný význam pre fungovanie poisťovacieho …

Asociácia

Asociácia v oblasti poistenia: Kľúčový hráč v zastupovaní záujmov poisťovní Asociácie v ekonomickej sfére poistenia predstavujú pilier, na ktorom spočíva silné a účinné zastupovanie poisťovní. …

Asistencia

Asistenčné služby v oblasti poistenia a zaistenia Asistenčné služby sú základným pilierom v modernej oblasti poistenia a zaistenia. Poskytujú neoceniteľnú pomoc a podporu v čase, …

Akvizícia

Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov. Z latinčiny, získavanie …

Poistné

Definícia poistného Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v …

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo – Kľúčové Odvetvie v Oblasti Poistenia a Zaistenia Poisťovníctvo predstavuje dôležité odvetvie hospodárstva, ktoré sa zameriava na poisťovaciu, zaisťovaciu a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti …