Dočasná transakcia

Dočasná Transakcia: Význam v Ekonomická Štatistika Dočasná transakcia je ekonomický pojem, ktorý zohľadňuje špecifický typ obchodnej transakcie, kde sú tovary dodávané s presne stanoveným účelom. …

Členský štát

Význam a úloha členských štátov Európskej únie Štát, ktorý je členom Európskej únie. Členské štáty Európskej únie sú základnými stavebnými kameňmi tohto unikátneho nadnárodného uskupenia, …

Zástupca

Zástupca: Tretia strana v spravodajskej jednotke pre INTRASTAT-SK hlásenie Zástupca v oblasti ekonomickej štatistiky predstavuje dôležitý koncept, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v procese INTRASTAT-SK hlásenia. …

Prah

Prah v ekonomickej štatistike Prah je určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah. V oblasti ekonomickej štatistiky má pojem „prah“ …