Insolventnosť, platobná neschopnosť

Insolvency (insolventnosť, platobná neschopnosť) – neschopnosť uhradiť v určených termínoch splatnosti finančno-platobné povinnosti, či už voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, úverovej banke alebo iným organizáciám. Platobná neschopnosť znamená, že podnik nemá v termíne splatnosti na úhradu dostatok peňazí v hotovosti vzhľadom na časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Trvalá platobná neschopnosť môže viesť k bankrotu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Insolvency.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *