Xenofóbia

Xenofóbia: Prekážka pre Hospodársku a Spoločenskú Integráciu Xenofóbia je termín, ktorý sa doslovne prekladá ako strach z cudzincov. Toto slovo sa obvykle používa na označenie …