efficient consumer response

Efficient consumer response (ECR) (ecr) – Technológia pre logistické reťazce spotrebného tovaru medzi výrobou, veľkoobchodom a maloobchodom, eventuálne poskytovateľovi logistických služieb, ktorá eliminuje činnosti nepridávajúce …

efekt vytratenia

Efekt vytratenia 1. tá časť množstva predaja a/alebo výroby, ktorá podlieha poplatku vplyvom vytratenia sa výrobku. 2. fenomén vyskytujúci sa počas predaja a/alebo výroby ako …

druhý zdroj

Druhý Zdroj v Výrobe – Strategický Prístup k Dodávateľskému Řetězci Druhý zdroj výroby predstavuje proces výberu a spolupráce s dodávateľom, ktorý slúži na doplnenie hlavného …

dopyt trhu

Ekonomický význam pojmu „dopyt trhu“ vo výrobe Dopyt trhu je kľúčovým pojmom vo výrobe, ktorý označuje celkovú potrebu určitého výrobku alebo skupiny výrobkov na trhu. …

doklad o prevzatí

Doklad o prevzatí: Dôležitý nástroj v oblasti výroby Doklad, ktorý vymenúva všetok materiál prevzatý na základe objednávky z výroby alebo odberateľskej objednávky. Doklad o prevzatí …

dohoda o obchodnom partnerstve

Dohoda o Obchodnom Partnerstve vo Výrobe Dohoda o obchodnom partnerstve predstavuje dôležitý aspekt v oblasti výroby. Ide o dohodu medzi obchodným partnerom/dodávateľom a individuálnym zákazníkom, …

dodávkový limit

Dodávkový Limit vo Výrobe Dodávkový limit je ekonomický termín, ktorý označuje najmenšie množstvo tovaru, ktoré musí odberateľ odobrať za stanovenú cenu z jednej dodávky. Tento …

dodávkový cyklus

Dodávkový Cyklus vo Výrobe Dodávkový cyklus predstavuje časový interval medzi dvoma za sebou nasledujúcimi dodávkami toho istého výrobku. Tento pojem je kľúčovým aspektom výrobného procesu …

dodávateľský reťazec

Dodávateľský Reťazec vo Výrobe Integrácia všetkých podnikateľských aktivít (vývoj, výroba, predaj, služby, nákup, distribúcia, manažment, podporné funkcie) potrebných na uspokojenie požiadaviek na tovar alebo služby …

dodávatelia

Dodávatelia vo výrobe: Kľúčoví Hráči v Logistických Reťazcoch Dodávatelia sú neodmysliteľnou súčasťou logistických reťazcov v oblasti výroby. Predstavujú subjekty, ktoré sú integrované do týchto reťazcov, …

doba spracovania objednávky

Doba Spracovania Objednávky vo Výrobe Doba spracovania objednávky je kritickým faktorom v oblasti výroby a logistiky. Tento časový úsek zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní a …

dlhodobé plánovanie

Dlhodobé Plánovanie vo Výrobe Dlhodobé plánovanie je kľúčovým procesom v oblasti výroby, ktorý sa týka rozhodnutí s dlhodobými následkami, často meranými v mnohých rokoch. Tento …

distribučný sklad

Distribučný Sklad v Kontexte Výroby Distribučný sklad predstavuje kľúčovú súčasť logistického reťazca blízko výroby, ktorý má dominantnú funkciu v rozdeľovaní výrobného sortimentu a expedovaní ho …

distribučná štruktúra

Distribučná štruktúra v procese výroby a predaja Distribučná štruktúra predstavuje systém distribučných kanálov a cesty produktu od výrobcu ku koncovému zákazníkovi. Táto štruktúra je kľúčová …

design štruktúry produktu

Design štruktúry produktu a jeho význam Design štruktúry produktu je kľúčovým prvkom v procese vývoja a výroby produktov. Toto zloženie, vypracované vývojovým oddelením alebo oddelením …

definícia výrobku

Definícia výrobku ako základný kameň v procese výroby Definícia výrobku je kritickým krokom v procese výroby, ktorý určuje úspech celého výrobného procesu. Ide o zrozumiteľný, …

cyklus životnosti výrobku

Cyklus Životnosti Výrobku: Kľúčový Aspekt Výrobného Hospodárstva Cyklus životnosti výrobku je dôležitým pojmom v oblasti výroby a ekonomiky, ktorý odráža časové obdobie od uvedenia výrobku …

cyklická výroba

Cyklická Výroba: Efektívna Výroba vo Výrobných Procesoch Cyklická výroba je výrobný proces, pri ktorom sa vyrábajú rôzne produkty vo fixnom slede, ktorý sa pravidelne opakuje. …