Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia …

Aktuálny zostatok

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v určitom konkrétnom čase. Tento zostatok zvyčajne nezahŕňa sumu povoleného prečerpania. Tiež od neho …

Akontácia

Záloha, ktorá sa platí pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo služby. Je percentuálne vyjadrenie koľko z celej sumy musíte zložiť na začiatku splátkového programu – …

Internet banking

definícia internetového bankovníctva Prístup k účtu prostredníctvom prístupu na internet. Internetové bankovníctvo, často označované aj ako online bankovníctvo, predstavuje dôležitú súčasť súčasného finančného systému. Ide …

Účtovníctvo

Definícia účtovníctva Účtovníctvo predstavuje súhrn pravidiel a postupov, ktoré umožňujú systematické zaznamenávanie hospodárskych operácií podniku či inej organizácie. Je to systém na účtovanie všetkých operácií …

ZPS

zahraničný platobný styk a jeho význam v bankovníctve Zahraničný platobný styk – prevody do / zo zahraničia. Zahraničný platobný styk (ZPS) predstavuje dôležitý aspekt v …

Zmenka

zmenka v bankovníctve Cenný papier, v ktorom sa písomnou formou zaväzuje vystavovateľ zaplatiť v určitom termíne zmenkou sumu vlastníkovi zmenky. Zmenka musí obsahovať zákonom stanovené …

Živnosť

živnosť: samostatné podnikanie a jeho význam v bankovníctve V oblasti bankovníctva a ekonómie zohráva dôležitú úlohu pojem živnosť. Tento článok sa zameriava na vysvetlenie pojmu …

Zisk

zisk v bankovníctve: kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ hospodárskej výkonnosti Zisk je kľúčovým pojmom v oblasti bankovníctva, ktorý kvantifikuje efektívnosť a výkonnosť finančného inštitútu. V ekonomickej …

Záloha

Záloha v bankovníctve Záloha je preddavok z predpokladanej kúpnej ceny. V kontexte bankovníctva sa najčastejšie jedná o finančnú zálohu, ktorá má rôzne využitie v oblasti …

Zahraničný prevod

Zahraničný prevod v bankovníctve Najrozšírenejší platobný prostriedok v medzinárodnom platobnom styku (hladká platba). Zahraničný prevod predstavuje základný mechanizmus na vykonávanie medzinárodných finančných transakcií a platieb …

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota v bankovníctve Výpovedná lehota sa používa pri vkladoch v bankovníctve. Ide o obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peňažnými prostriedkami, ktoré má vložené …