Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta v bankovníctve Embosovaná platobná karta je charakteristická tým, že má na prednej strane reliéfne vytlačené všetky informácie, ktoré sú potrebné na zúčtovanie …

Elektronická platobná karta

Elektronická platobná karta: Inovatívny Nástroj v Bankovníctve Elektronická platobná karta je karta vybavená buď magnetickým prúžkom, čipom alebo má jednu aj druhú technológiu zároveň. Ide …

EFT POS

Eft pos – Elektronický platobný terminál Elektronické zariadenie, tzv. POS terminál (Point of Sale), pomocou ktorého môžeme platiť za tovar alebo služby u obchodníka platobnou …

Domáca mena

Domáca Mena: Význam a Vývoj v Bankovníctve Mena platná na území Slovenskej republiky. Od 1. 1. 2009 je domácou menou euro (EUR), ktoré nahradilo pôvodnú …

Doba splatnosti

Doba Splatnosti v Bankovníctve Doba splatnosti je v ekonomickej oblasti bankovníctva kľúčovým pojmom, ktorý označuje zmluvne stanovenú dobu, kedy príde k splatnosti úveru. Táto doba …

Dlžník

Dlžník v Kontexte Bankovníctva Dlžník je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva a úverových vzťahov. V tomto článku sa budeme venovať významu a povinnostiam dlžníka voči …

Dlhopis

Dlhopis: Dôležitý Finančný Nástroj na Kapitálovom Trhu Dlhopis je dôležitým finančným nástrojom, ktorý sa vyskytuje na kapitálovom trhu. Je to cenný papier, ktorý predstavuje záväzok …

Disponent

Disponent: Klúčová postava v riadení bankového účtu Disponent je osoba, ktorú oprávnil majiteľ účtu v banke na disponovanie s účtom v rozsahu, ktorý je určený …

Devíza

Základné poznatky o devízach Devíza predstavuje cudziu menu v bezhotovostnej forme. Je to esenciálny pojem v bankovníctve a finančných operáciách, ktorý zahŕňa transakcie ako platby …

Debetná karta

Debetná karta: Neoddeliteľná súčasť moderného bankovníctva Debetná karta predstavuje základný nástroj pre prístup k vlastným finančným prostriedkom uloženým na bežnom účte v banke. Je to …

CM

CM (Cudzia mena) a jej úloha v bankovníctve a finančných transakciách – Akákoľvek cudzia mena, s ktorou sa stretnete pri zmenárenských operáciách (USD, AUD, HUF…), …

Číslo bankového účtu

Číslo bankového účtu Číslo bankového účtu je číselná identifikácia účtu, ktoré sa v slovenských podmienkach skladá z troch častí: Predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo) Základné …

Cestovný šek

Cestovný šek Používa sa v turizme ako platobný prostriedok. Vystavuje ho banka na cudziu banku. Cestovný šek je špecifický platobný nástroj, ktorý nájdeme často v …

Ceniny

Ceniny v Bankovníctve Ceniny sú finančné nástroje, ktoré majú konkrétnu nominálnu hodnotu a zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti bankovníctva a financií. Tieto ceniny môžu byť …

Cash advance

Cash advance – Výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty Cash advance je doplnková služba k platobným kartám a slúži nám na výber hotovosti v domácej alebo …

Bytový dom

Bytový Dom: Ekonomický Pohľad na Investície do Nehnuteľností Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá pozostáva zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným …

BPIN

BPIN v Bankovníctve: Zabezpečenie v Mobilnom Bankingu V súčasnej dobe sa mobilné bankovníctvo stáva neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. S rastúcim využívaním mobilných aplikácií na …

Blokácia platobnej karty

Blokácia platobnej karty ako preventívne opatrenie v bankovníctve Blokácia platobnej karty je bezpečnostný mechanizmus, ktorý banky poskytujú svojim klientom na ochranu pred finančnými stratami v …

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie v kontexte kreditných kariet Bezúročné obdobie je pojmom často spojeným s kreditnými kartami a predstavuje obdobie, počas ktorého klient neplatí banke úroky z …