Azylant

Azylant a jeho ekonomický vplyv Azylant je osoba, ktorá hľadá ochranu v inom štáte pred prenasledovaním vo svojej vlastnej krajine. Tento pojem sa často spája …

Azyl

Azyl: Medzinárodná forma ochrany v kontexte migrácie Migrácia je neoddeliteľnou súčasťou histórie ľudstva, pričom azyl je jedným z nástrojov, ktorý umožňuje jednotlivcom a skupinám hľadať …

Sociálna skupina

Sociálna skupina Sociálna skupina predstavuje zoskupenie jednotlivcov, ktorí zdieľajú svoju identitu na základe rôznych faktorov, ako je spoločný pôvod, spôsob života alebo sociálne postavenie. Tieto …

Rasa

Rasa v kontexte migrácie a azylu Pojem „rasa“ sa v kontexte migrácie a azylu prelína s príslušnosťou ľudí k rôznym etnickým a sociálnym skupinám. Význam …

Odídenec

Odídenec Cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky poskytlo dočasné útočisko. Odídenec je významným pojmom v oblasti migrácie a azylu na …

Národnosť

Definícia pojmu „Národnosť“ Národnosť je pojem, ktorý označuje príslušnosť jednotlivca k určitej etnickej alebo lingvistickej skupine. Je to dôležitý aspekt identity, ktorý môže ovplyvniť mnohé …

Náboženstvo

Náboženstvo v oblasti migrácie a azylu Všeobecná deklarácia ľudských práv stanovuje právo každého jednotlivca na slobodné prejavenie svojho náboženstva, či už v súkromí alebo na …

Migrácia

Migrácia v oblasti migrácie a azylu Migrácia je dôležitým fenoménom v oblasti migrácie a azylu, ktorý sa týka pohybu osôb, skupín alebo väčších celkov obyvateľov …