Základné normy

Základné Normy v Kontrolnom Manažmente Rámec kontrolóra pre systematické naplnenie kontrolného cieľa, zahrňujúci plánovanie a revíziu kontroly, zhromažďovanie kompetentných, náležitých a primeraných dôkazov a príslušný …

Základný

Základný v Kontrolnom Manažmente Záležitosť sa stáva základnou (dostatočne dôležitou), keď jej dopad na účtovnú uzávierku je významný pri poskytnutí zvádzajúcich informácií ako celku. Terminológia …

Vyjadrenie

Vyjadrenie v Kontrolnom Manažmente V oblasti kontrolného manažmentu je „vyjadrenie“ dôležitým pojmom, ktorý znamená písaný záver kontrolóra alebo auditora o skupine finančných stanovísk ako výsledok …

Vnútorný audit

Funkčné prostriedky, ktorými manažéri subjektu získavajú z vnútorných zdrojov ubezpečenie, že postupy, pre ktoré sú zodpovední, sú prevádzkované spôsobom, ktorý bude minimalizovať pravdepodobnosti výskytu podvodu, …

Správa

správa v kontrolnom manažmente Kontrolórom písané vyjadrenie a iné poznámky o skupine finančných stanovísk ako výsledok finančnej alebo pravidelnej kontroly alebo nálezy kontrolóra pri doplnení …

Pravidelná kontrola

Pravidelná kontrola v kontrolnom manažmente Pravidelná kontrola predstavuje dôležitú časť kontrolného manažmentu, ktorý sa zameriava na overenie finančnej zodpovednosti zodpovedných subjektov. Táto kontrola zahrňuje komplexné …

Postuláty

Postuláty Postuláty sú základné predpoklady, trvalé premisy, logické princípy a požiadavky, ktoré reprezentujú všeobecný rámec pre rozvíjanie kontrolných noriem v oblasti kontrolného manažmentu. Tieto postuláty …

Nezávislosť

Nezávislosť v Kontrolnom Manažmente Termín „Nezávislosť“ v kontexte kontrolného manažmentu sa týka slobody, ktorú má Národný kontrolný úrad (NKÚ) v rámci vykonávania svojich kontrolných funkcií …