Doba taktu

Doba Taktu v Manažmente Výroby Doba taktu je kľúčovým pojmom v oblasti manažmentu výroby. Znamená časový interval potrebný na vyhotovenie jednej jednotky výstupu alebo produktu …

Distribučný obal

Distribučný obal v Manažmente Výroby: Jeho Úloha a Význam Distribučný obal predstavuje vonkajší obal, ktorý sa často nachádza medzi spotrebiteľskými obalmi a prepravnými obalmi. Je …

Deštruktívne prvky porady

Identifikácia deštruktívnych prvkov v poradách Deštruktívne prvky porady predstavujú akékoľvek aspekty, ktoré negatívne ovplyvňujú efektivitu a produktivitu porady. V manažmente výroby je dôležité tieto prvky …

Dekódovanie informácií

Dekódovanie informácií: Neoddeliteľná súčasť efektívneho manažmentu výroby Dekódovanie informácií je základným procesom v manažmente výroby, ktorý zahŕňa schopnosť správne interpretovať a pochopiť informácie podané formou …

Cyklový čas

Cyklový Čas: Význam v Manažmente Výroby Cyklový čas je ekonomický pojem, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v oblasti manažmentu výroby. Predstavuje disponibilný čas, ktorý je potrebný …

Customer package

Customer Package Obal určený pre jeden výrobok, pre sadu výrobkov (združený obal) alebo pre malý počet kusov toho istého výrobku (skupinový obal) určených ku konečnej …

Customer Needs Mapping

Customer Needs Mapping Mapovanie potrieb zákazníkov Customer Needs Mapping, často nazývané aj „mapovanie potrieb zákazníkov,“ je dôležitým konceptom v oblasti manažmentu výroby a riadenia kvality. …

CEDAC

Čo je CEDAC v manažmente výroby? CEDAC je skratka pre Cause and Effect Diagram with Added Cards (Diagram príčin a následkov s pridanými kartami) a …

Catchball

Čo je Catchball v manažmente výroby? Catchball, často nazývaný aj skákajúca loptička, je systém plánovania a spolupráce v oblasti manažmentu výroby. Tento koncept sa zakladá …

Časová štúdia

Časová štúdia v manažmente výroby Časová štúdia je dôležitou technikou v oblasti manažmentu výroby, ktorá sa venuje meraniu práce a analýze výkonnosti pri vykonávaní určitých …

Capacity / Kapacita

Kapacita v Manažmente Výroby: Maximálna Úroveň Výstupu Kapacita (Capacity) je dôležitým pojmom v oblasti manažmentu výroby a označuje maximálnu úroveň výstupu, ktorú daný výrobný prostriedok, …

Capability / Spôsobilosť

Capability v Manažmente Výroby: Schopnosť Plniť Požiadavky Capability (spôsobilosť) je kľúčovým pojmom v oblasti manažmentu výroby a znamená schopnosť objektu plniť požiadavky na služby s …