Futurity

futurity: Termínové Kontrakty v Svetle Ekonomiky Futurity je termín v ekonómii, ktorý označuje využívanie termínových kontraktov, vrátane opcií a forwardov, ako prostriedku na riadenie rizika …

Finančné ciele

finančné ciele: Kľúč k Ekonomickému Uspokojeniu Finančné ciele predstavujú výsledky snaženia jedinca, ktoré mu umožňujú dosiahnuť žiadané ekonomické uspokojenie. Tieto ciele hrajú kľúčovú úlohu v …

fyzická distribúcia

1. (Organizácia) Organizačná jednotka zodpovedná za činnosti spojené s fyzickou distribúciou. 2. (Všeobecne) Celkové množstvo činností zameraných na zabezpečenie efektívneho pohybu finálneho produktu z konca …

Fúzia

Fúzia v bankovníctve Akcionármi odsúhlasené akciové spojenie dvoch firiem do jednej novej firmy. Fúzia je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva a podnikového sveta celkovo. Ide …

FTP

FTP: File Transfer Protocol v Ekonomickej Informatike FTP (File Transfer Protocol) je protokol, ktorý hrá kľúčovú úlohu v oblasti ekonomickej informatiky a umožňuje prenos súborov …

Funkcia vierohodnosti

Funkcia vierohodnosti v Ekonometrii Funkcia vierohodnosti je kľúčovým pojmom v oblasti ekonometrie, konkrétne v metóde maximálnej vierohodnosti s obmedzenými informáciami (MMVOI). Táto metóda sa používa …