Vynucovanie

Ekonomický Pojem: Vynucovanie (Enforcement) v Ekonómii Dopravy Vynucovanie (Enforcement) je v oblasti ekonómie dopravy súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších povinností …

Vodič vozidla

je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom.

Mýto

mýto v ekonomike dopravy Mýto je dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky dopravy a predstavuje elektronicky vypočítanú sumu, ktorú musia prevádzkovatelia vozidiel zaplatiť za užívanie vymedzeného …