Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

Pozemky a stavby spojené pevným základom so zemou.

Nehnuteľnosť je ekonomický termín, ktorý zahŕňa všetky formy pozemkov a stavieb, ktoré sú spojené s pevným základom so zemou. Tieto majetky sú odlišné od pohyblivého majetku, ako sú vozidlá, vybavenie a iné predmety, ktoré nie sú trvalo spojené so zemou.

Rozdelenie nehnuteľností

Nehnuteľnosti sa delia do niekoľkých kategórií. Medzi najbežnejšie patria:

  • Pozemky: Toto zahŕňa pôdu a pozemky, na ktorých môžu byť postavené stavby. Pozemky môžu byť využívané na rôzne účely, vrátane obytných, komerčných, priemyselných alebo poľnohospodárskych.
  • Stavby: Stavby sú fyzické štruktúry, ktoré sú postavené na pozemkoch. Môžu to byť obytné budovy, komerčné budovy, priemyselné závody, sklady, inžinierske stavby a ďalšie.
  • Realitné investície: Nehnuteľnosti sú často dôležitou súčasťou investičného portfólia. Investori môžu vlastniť nehnuteľnosti na ziskové účely, vrátane prenájmu alebo predaja s cieľom dosiahnuť zisk.

Význam v bankovníctve

Pre banky a finančné inštitúcie majú nehnuteľnosti veľký význam. Poskytujú hypotekárne úvery na nákup nehnuteľností a používajú nehnuteľnosti ako záruku pre tieto úvery. Banky môžu mať tiež vo svojom portfóliu nehnuteľnosti získané v dôsledku pohľadávok.

Ceny nehnuteľností môžu mať výrazný vplyv na hospodárstvo a finančné trhy. Rast cien nehnuteľností môže znamenať rast majetkových hodnôt a zvýšenie bohatstva obyvateľstva. Naopak, pokles cien nehnuteľností môže mať negatívny vplyv na majetkové hodnoty a môže spôsobiť finančnú nestabilitu.

Pozemky a stavby spojené pevným základom so zemou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥