colný tovar

Colný tovar Tovar podávaný na prepravu do cudziny, dovážaný z cudziny a tovar v tranzite podliehajúci colnej kontrole. Colný tovar predstavuje dôležitý aspekt medzinárodného obchodu …

čakanie vozidla

Čakanie Vozidla v Kontexte Prepravy a Špedície Čakanie vozidla je dôležitým aspektom v oblasti prepravy a špedície. Tento termín sa odvoláva na dohodnutý prepravný prestoj …

bordero

Bordero v Preprave a Špedícii: Dôležitý Dokument pre Kombinovanú Prepravu Bordero je dôležitým dokumentom v oblasti prepravy a špedície, ktorý slúži na zabezpečenie kombinovanej prepravy …

bočná stena

Bočná stena v kontexte prepravy a špedície Bočná stena je dôležitým prvkom v logistike, najmä v oblasti prepravy a špedície. V tomto kontexte označuje stenu, …

bimodálny náves

Bimodálny Náves: Význam a Flexibilita v Preprave Bimodálny náves je dôležitým prvkom v oblasti prepravy a špedície, ktorý umožňuje efektívnu a flexibilnú prepravu rôznych typov …

bezplatná preprava

Bezplatná preprava: Voľná preprava v ekonomike prepravy a špedície Bezplatná preprava, často nazývaná aj „voľná preprava“, predstavuje model, v rámci ktorého sú osoby alebo tovary …

batožina

Batožina v kontexte prepravy a špedície Batožina je neoddeliteľnou súčasťou cestovania, či už ide o osobnú prepravu alebo obchodné zásielky. V rámci prepravy a špedície …

barém

Barém v kontexte prepravy a špedície Termín barém je dôležitým pojmom v oblasti prepravy a špedície, a má viacero významových konotácií. Zameriame sa na dva …

baratéria

Pojem baratéria v kontexte námorného poistenia Baratéria je termín, ktorý v oblasti prepravy a špedície označuje škody spôsobené na prepravovanom tovare alebo lodi samotnými členmi …

balenie pre trópy

Princípy balenia pre trópy Vzhľadom na náročné podmienky, ktoré tropické prostredie predstavuje pre prepravovaný tovar, je potrebné dbať na špecifiká balenia určeného pre tieto oblasti. …

avízo

Definícia avíza v oblasti prepravy a špedície V oblasti prepravy a špedície je avízo dodávateľovou správou odberateľovi, ktorá informuje o tom, kedy bola zásielka podaná …

automobil

Automobil: Kľúčový prvok v preprave a špedícii Automobil, často označovaný aj ako auto alebo vozidlo, je základným pilierom súčasného prepravného systému. Jeho vývoj a technologické …