Mikroekonomika

Mikroekonomika: analýza rozhodnutí jednotlivcov a firiem Mikroekonomika je odvetvie ekonómie, ktoré sa špecializuje na štúdium správania jednotlivých domácností a firiem pri rozhodovaní o využívaní obmedzených …

Teória hier

Teória hier: analýza matematických modelov strategického rozhodovania Teória hier predstavuje odvetvie ekonomickej teórie, ktoré sa zaoberá štúdiom matematických modelov strategického rozhodovania medzi dvoma alebo viacerými …

Protekcionizmus

Protekcionizmus: ochrana domáceho hospodárstva Protekcionizmus je ekonomická teória a politika, ktorá sa zameriava na ochranu domácich priemyslov pred zahraničnou konkurenciou. Táto forma intervencie štátu môže …

Príjem

Príjem: kľúčový aspekt ekonomickej teórie Príjem, ako kľúčový koncept v ekonomickej teórii, predstavuje peniaze alebo iné formy odmeny, ktoré jednotlivec alebo firma získava za poskytnutie …