Alokácia výroby

Alokácia tovární relevantných typov a produkcie vyrábajúcich relevantné výrobky. Alokácia výroby je dôležitým aspektom riadenia výrobných procesov v priemyselných a výrobných organizáciách. Ide o proces …

Alokácia

Rozdelenie a pridelenie tovaru, činností, kapacity, nákladov a výrobných zdrojov organizačným jednotkám ako napr. zákazníkom, dodávateľom, závodu alebo oddeleniu alebo produktom. Alokácia je dôležitým pojmom …

ABC klasifikácia

1. Klasifikácia skupiny produktov do troch kategórií podľa účelu skladového hospodárstva a plánovania. Táto klasifikácia je založená na ABC analýze s kritériami ako napr. : …

logistika

definícia logistiky Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktorých zreťazenie je nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu daného konečného (synergického) …

doprava

doprava a Jej Úloha v Ekonomike Doprava predstavuje súbor činností, ktoré zabezpečujú pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách. V súlade s poňatím UNCTAD je považovaná …

marketingové plánovanie

marketingové plánovanie – Kľúč k Úspechu vo Výrobe Marketingové plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou efektívneho riadenia výrobných procesov. Ide o systematický prístup k stanoveniu a dosahovaniu …

zoznam servisných zásob

Zoznam Servisných Zásob: Optimalizácia Skladovania a Údržba Výrobného Procesu Význam Zoznamu Servisných Zásob v Kontexte Výroby Zoznam servisných zásob predstavuje dôležitý prvok v oblasti výroby, …

zoskupenie

zoskupenie v ekonomike: význam a použitie Zlučovanie častí tak, aby vznikli súbory na základe určitých kritérií, tvorí dôležitý proces v oblasti výroby a ekonomiky ako …

zostatkové množstvo

zostatkové množstvo v ekonomike: význam a riadenie zásob Zostatkové množstvo predstavuje zásoby, ktoré ostávajú po vyčerpaní výrobku z trhu a nepodarilo sa ich predávať bežným …

zoznam častí

zoznam častí výrobku: dôležitý krok v procese výroby Zoznam častí výrobku predstavuje kľúčový aspekt v oblasti výroby, kde je dôkladné identifikovanie a vymenovanie jednotlivých častí …

zmontovaný produkt

zmontovaný produkt v ekonómii výroby Zmontovaný produkt predstavuje dôležitý koncept v oblasti ekonomiky výroby. Je to výsledok montáže aspoň jedného výrobku s materiálom alebo výlučne …

značka

značka v ekonómii výroby Značka je názov, termín, znak, symbol alebo nákres alebo ich kombinácia, ktorého zámerom je identifikovať tovar alebo služby jedného dodávateľa (predajcu) …

zdroje

zdroje v rámci ekonomickej oblasti výroba Definícia: Ľubovoľné vybavenie vyjadrené v pracovných hodinách, zásobách, budovách, zariadeniach, kapitálových investíciách, atď. na realizáciu podnikateľského plánu a / …

zdrojové označenie

Zdrojové označenie v rámci ekonomickej oblasti výroba Definícia: Aplikácia identifikačného číselného kódu, ktorý dokáže prečítať človek a aplikácia symbolov čiarového kódu na všetky výrobky spotrebného …

združená efektívnosť

združená efektívnosť v rámci ekonomickej oblasti výroba Definícia: Akumulovaný úbytok efektívnosti, ktorý vychádza zo sledu činností pri výrobe. Združená efektívnosť je koncept v oblasti výroby, …

združené povolenie

združené povolenie v rámci ekonomickej oblasti výroba Definícia: Oprávnenie na dopravu a / alebo výrobu na základe združenej dohody alebo zmluvy. Združené povolenie je kľúčovým …

zatriedenie výrobku

zatriedenie výrobku: Význam a Metódy v Rámci Výrobného Procesu Zatriedenie výrobku je dôležitý koncept v oblasti výroby, ktorý označuje skupinu výrobkov s jednou alebo viacerými …