Debetná karta

Debetná karta: Neoddeliteľná súčasť moderného bankovníctva Debetná karta predstavuje základný nástroj pre prístup k vlastným finančným prostriedkom uloženým na bežnom účte v banke. Je to …

CM

CM (Cudzia mena) a jej úloha v bankovníctve a finančných transakciách – Akákoľvek cudzia mena, s ktorou sa stretnete pri zmenárenských operáciách (USD, AUD, HUF…), …

Číslo bankového účtu

Číslo bankového účtu Číslo bankového účtu je číselná identifikácia účtu, ktoré sa v slovenských podmienkach skladá z troch častí: Predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo) Základné …

Cestovný šek

Cestovný šek Používa sa v turizme ako platobný prostriedok. Vystavuje ho banka na cudziu banku. Cestovný šek je špecifický platobný nástroj, ktorý nájdeme často v …

Ceniny

Ceniny v Bankovníctve Ceniny sú finančné nástroje, ktoré majú konkrétnu nominálnu hodnotu a zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti bankovníctva a financií. Tieto ceniny môžu byť …

Cash advance

Cash advance – Výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty Cash advance je doplnková služba k platobným kartám a slúži nám na výber hotovosti v domácej alebo …

Bytový dom

Bytový Dom: Ekonomický Pohľad na Investície do Nehnuteľností Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá pozostáva zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným …

BPIN

BPIN v Bankovníctve: Zabezpečenie v Mobilnom Bankingu V súčasnej dobe sa mobilné bankovníctvo stáva neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. S rastúcim využívaním mobilných aplikácií na …

Blokácia platobnej karty

Blokácia platobnej karty ako preventívne opatrenie v bankovníctve Blokácia platobnej karty je bezpečnostný mechanizmus, ktorý banky poskytujú svojim klientom na ochranu pred finančnými stratami v …

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie v kontexte kreditných kariet Bezúročné obdobie je pojmom často spojeným s kreditnými kartami a predstavuje obdobie, počas ktorého klient neplatí banke úroky z …

Bankový prevod

Bankový prevod: Základné informácie Bankový prevod je dnes jedným z najbežnejších spôsobov, ako presunúť peňažné prostriedky medzi dvoma bankovými účtami. V digitálnej dobe sa stal …

Bankový ombudsman

Úvod do pojmu Bankový ombudsman V súčasnom bankovníctve sa stáva nevyhnutným zabezpečiť, aby boli záujmy spotrebiteľov spravodlivo zastúpené. Vzhľadom na komplexnosť bankových služieb a produktov …

Bankové tajomstvo

Bankové tajomstvo: Kľúč k ochrane osobných údajov v bankovníctve Vo svete financií a bankovníctva je dôvera medzi klientom a bankou nevyhnutná. Táto dôvera je založená …

Bankové riziko

Bankové riziko: Čo to je a ako ho banky riadia? V bankovom sektore je riziko neoddeliteľnou súčasťou každodenných operácií. Keď hovoríme o bankovom riziku, myslíme …

Bankomat, ATM

Bankomat: Technologický pilier v bankovníctve Bankomat, známy aj ako ATM (Automatic Teller Machine), je jedným z najdôležitejších inovačných krokov v bankovníctve. Umožňuje klientom prístup k …

ATM

Bankomat (ATM): Stĺpec moderného bankovníctva V dnešnej dobe je takmer nemožné predstaviť si svet bez bankomatov. Tieto zariadenia sú rozhodujúcim prvkom v modernom bankovníctve, umožňujúcim …

Bankovníctvo

Úvod k Bankovníctvu Bankovníctvo je v ekonómii významným pojmom, označujúcim širokú škálu služieb poskytovaných bankami. Tieto služby zahŕňajú uchovávanie peňazí, poskytovanie úverov a ďalšie finančné …

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia …

Aktuálny zostatok

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v určitom konkrétnom čase. Tento zostatok zvyčajne nezahŕňa sumu povoleného prečerpania. Tiež od neho …

Akontácia

Záloha, ktorá sa platí pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo služby. Je percentuálne vyjadrenie koľko z celej sumy musíte zložiť na začiatku splátkového programu – …