ECA

(Export Credit Agency) – ECA (Export Credit Agency) – agentúra pre poistenie exportných úverov. Oficiálna inštitúcia, poskytujúca poistenie a financovanie exportov.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je ECA Export Credit Agency.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥