Negatívna slučka spätnej väzby

Negatívna slučka spätnej väzby

Pozri: slučka spätnej väzby (FEEDBACK LOOP) Anglický ekvivalent tohto výrazu je ADVERZNÁ SPÄTNÁ VÄZBA.

V ekonómii a financiách sa pojmom „Negatívna slučka spätnej väzby“ označuje situácia, v ktorej určitý jav alebo udalosť spôsobuje reakcie, ktoré zvyšujú alebo prehlbujú tento jav alebo udalosť. Týmto spôsobom vzniká začarovaný kruh, kde negatívne dôsledky vedú k ďalším negatívnym dôsledkom a tak ďalej.

Príklad negatívnej slučky spätnej väzby

Príkladom negatívnej slučky spätnej väzby môže byť hospodárska kríza. Keď sa objavia prvotné hospodárske problémy, môže to viesť k strate dôvery investorov a spotrebiteľov. Táto strata dôvery môže viesť k poklesu investícií a spotreby, čo môže ďalej spôsobiť ekonomický pokles a zvýšenie nezamestnanosti. Tieto nové problémy môžu opäť zhoršiť dôveru a viesť k ešte väčšiemu poklesu hospodárskej aktivity.

Vplyv na finančné trhy

Negatívne slučky spätnej väzby môžu mať významný vplyv na finančné trhy. Keď investori a obchodníci zaznamenajú, že sa situácia zhoršuje, môžu reagovať tak, že predávajú svoje aktíva a snažia sa minimalizovať svoje straty. Táto reakcia môže viesť k rýchlemu poklesu trhov a väčšiemu finančnému chaosu.

Pre centrálne banky a finančné orgány je dôležité rozpoznať negatívne slučky spätnej väzby a pokúsiť sa ich zmierniť pomocou vhodných opatrení, ako sú stimuly pre hospodárstvo, regulácia finančného sektora a iné opatrenia na obnovenie dôvery.

Cieľom je prerušiť negatívnu slučku a obnoviť stabilitu na trhoch a v hospodárstve ako celku.

Pozri: slučka spätnej väzby (FEEDBACK LOOP) Anglický ekvivalent tohto výrazu je ADVERZE FEEDBACK LOOP.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥