Aktívny telemarketing

Osobu z cieľovej skupiny vyhľadáva a telefonicky kontaktuje firma s cieľom ponúknuť produkt alebo službu, resp. poskytnúť alebo zistiť marketingovo využiteľné informácie. Aktívny telemarketing je …

Aktívny priamy marketing

Existujúci a potenciálni zákazníci sú zo strany firmy oslovení prostredníctvom vybraných nástrojov priameho marketingu. Aktívny priamy marketing je dôležitým pojmom v oblasti marketingu. Tento prístup …

Zvýhodnenie ponuky

zvýhodnenie ponuky: stratégia získavania a udržania zákazníkov v marketingu Keď spotrebiteľ získa výhodu priamo s nákupom tovaru alebo služby, Zvýhodnenie ponuky predstavuje dôležitý koncept v …

Výskumná agentúra

Výskumná agentúra v oblasti marketingu Výskumná agentúra je profesionálny subjekt, ktorého poslaním a komerčnou činnosťou je výskum trhu alebo spoločensko-politický výskum. V oblasti marketingu zohráva …

Telemarketing

telemarketing: Využitie telefónu v marketingovej komunikácii Telemarketing predstavuje efektívnu formu marketingu, kde sa dosah cieľovej skupiny realizuje prostredníctvom telefonického spojenia. Táto metóda umožňuje priamu interakciu …

Spams

Význam Spams v Ekonomike Marketingu Spams – nevyžiadané e-mailové správy komerčného charakteru. Definícia Spams Spams sú nevyžiadané e-mailové správy, ktoré majú komerčný charakter. Tieto správy …

Signs

Význam pojmu „Signs“ v oblasti Marketingu Pojem „Signs“ je v oblasti marketingu veľmi dôležitý, pretože sa týka vizuálnych a informačných prvkov, ktoré majú za úlohu …