Yield farming

Yield farming Yield farming, v preklade „farming výnosov,“ predstavuje aktívnu činnosť, pri ktorej investori zarábajú hodnotu tokenov tým, že poskytujú likviditu v rôznych decentralizovaných finančných …