Mutatis mutandis

mutatis mutandis v ekonomickom práve: S nevyhnutnými zmenami V oblasti ekonomického práva sa často stretávame s latinským výrazom „mutatis mutandis,“ ktorý je používaný na vyjadrenie …

Kompenzačná námietka

Kompenzačná námietka v Práve: Spôsob Riešenia Vzájomných Nárokov Kompenzačná námietka predstavuje právny mechanizmus, ktorý umožňuje stranám vyrovnávať vzájomné nároky a povinnosti. Tento koncept je dôležitým …

Exekúcia

Exekúcia v práve a ekonomike Exekúcia je nútená realizácia výkonu súdneho alebo iného rozhodnutia s cieľom uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, ak dlžník na základe …

Esentialia negotii

esentialia negotii: Základné Podmienky Zmluvy v Práve Esentialia negotii je latinský výraz, ktorý sa používa v oblasti práva na označenie základných, podstatných náležitostí zmluvy alebo …

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba: Právny Inštitút a Jeho Význam Dobrovoľná dražba je právny inštitút zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. …

Dispozičná zásada

Dispozičná zásada v občianskom sporovom práve Dispozičná zásada je kľúčovým princípom občianskoprávneho sporového konania. Táto zásada hovorí, že účastníci konania majú procesnú iniciatívu a disponujú …