ďalšie vzdelávanie

Ďalšie Vzdelávanie: Cesta K Rozvoju A Rekvalifikácii Ďalšie vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania a predstavuje možnosť pre jednotlivcov rozšíriť a prehĺbiť svoje existujúce vzdelanie. …

cvičenie

Cvičenie: Metodická Forma Výučby v Školstve Cvičenie je jednou z viacerých metodických foriem výučby, ktorá hrá dôležitú úlohu v školstve. Slúži spravidla na upevnenie a …

curriculum vitae

Curriculum Vitae (Životopis) v Školstve Pojem „Curriculum Vitae“ má svoj pôvod v latinskom výraze „životná cesta“ a v súčasnosti predstavuje dôležitý dokument v oblasti školstva …

cena rektora

Cena rektora vo vysokej škole Cena rektora je ocenením, ktoré môže byť udeľované študentom a absolventom vysokej školy za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný …

cena Ľudovej banky

Čo je Cena Ľudovej banky? Cena Ľudovej banky, známa aj ako Grand Prix Ľudovej banky, je významné ocenenie udelené absolventom vysokých škôl na Slovensku. Toto …

celoživotné vzdelávanie

Čo je celoživotné vzdelávanie? Celoživotné vzdelávanie je koncept vzdelávania, ktorý umožňuje jednotlivcom získavať a rozvíjať poznatky, zručnosti a kompetencie počas celého ich života. Tento druh …

Bolonská deklarácia

Bolonská deklarácia Bolonská deklarácia predstavuje kľúčový dokument v oblasti európskeho vzdelávania. Vznikla ako výsledok spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie, vrátane ministra školstva Slovenskej …

beánia

Beánia: Oslava nového začiatku v akademickom svete Beánia, známa aj ako študentská zábava, je tradičnou oslavou na mnohých vysokých školách a univerzitách, ktorá sa koná …

bakalár

Definícia bakalára Bakalár je označenie pre dve veci: akademický titul (Bc.) a osoba, ktorej bol tento titul udelený. V kontexte vyššieho vzdelávania je bakalárský titul …

aula

Úvod do pojmu Aula v kontexte školstva Aula, často nazyvána aj ako univerzitné auditorium, je tradičným a charakteristickým prvkom mnohých akademických inštitúcií. Ako symbol vysokoškolského …

Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej …

Akreditácia

Akreditácia je činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. Akreditácia je dôležitým pojmom v oblasti školstva, a predstavuje činnosť vykonávanú akreditačnou komisiou. Táto činnosť má veľký význam …