colná faktúra

Colná Faktúra Doklad, ktorý vyžadujú na colnici v krajine, kam sa tovar importuje, v ktorom vývozca uvádza faktúrovanú cenu alebo inú cenu (napr. predajnú cenu, …

balenie

Úvod do balenia ako ekonomického pojmu Balenie je základným stavebným kameňom v procese predaja, distribúcie a logistiky. Jeho význam nespočíva len v fyzickej ochrane produktu, …

analýza trhu

Analýza trhu: Kľúč k úspešnej predajnej stratégii 1. Systematický prieskum rastu a zloženia trhu ako základu pre predpovede predaja. 2. Vysvetlenie vývoja na trhu s …

analýza rozpisu predaja

Analýza rozpisu predaja: Prečo je kľúčová pre úspešný predaj? Proces kalkulácie predajnej schémy a jej percenta zavedením sezónnych faktorov do vývojového trendu vychádzajúceho z požiadaviek …

zostavená sadzba

Zostavená sadzba v leteckej doprave: význam a využitie Zostavená sadzba v leteckej doprave predstavuje sumu pridanú k colnému sadzobníku, ktorá nie je odvodená zo samotnej …

úroveň predaja

Úroveň predaja v ekonómii Množstvo predaja, uskutočnené za štandardnú časovú jednotku po eliminácii sezónnych komponentov. Poznámka. Úroveň predaja môže byť kalkulovaná ako podiel predaja a …

sezónny faktor

Sezónny faktor v oblasti predaja Sezónny faktor je dôležitým pojmom v oblasti predaja a ekonómie. Predstavuje vypočítaný sezónny komponent v štandardnom časovom období, napríklad mesačný …

sezónne percento

Význam sezónneho percenta v oblasti predaja Sezónne percento je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v oblasti predaja, ktorý pomáha analyzovať a porozumieť sezónnym fluktuáciám v predajoch alebo …

ročný trend predaja

Ročný Trend Predaja: Predpovedanie Budúcich Výkonnostných Ukazovateľov Ročný trend predaja je dôležitým nástrojom v oblasti predaja a obchodu, ktorý pomáha firmám predpovedať budúce výkonnostné ukazovatele …

reexport

Reexport v Ekonomike Predaja Vývoz dovezeného tovaru zo zahraničia bez jeho ďalšieho spracovania (predaj tovaru nakúpeného v jednom štáte do iného štátu). Reexport je ekonomickým …

priame doručenie

Priame doručenie: Dôležitý aspekt predaja Priame doručenie je termín, ktorý sa často vyskytuje v oblasti predaja a logistiky. Označuje proces dopravy tovaru priamo od predajcu …

predajný podus

Predajný podus Určitá zľava, ktorá sa pravidelne dáva každému zákazníkovi na základe celkového predaja počas určitého časového obdobia. Predajný podus predstavuje špeciálny systém zákazníckych zliav, …

predajný sektor

Predajný sektor Časť obchodu z pohľadu predaja. Predajný sektor predstavuje dôležitú súčasť obchodného prostredia, ktorá je zameraná na samotné predajné aktivity a procesy. Ide o …

predajný vzor

Predajný vzor Mesačný výsledok očakávaného predaja, ktorý je stanovený na každý kalendárny rok, buď v absolútnom množstve, alebo percentuálne. Pojem „predajný vzor“ je kľúčovým ukazovateľom …

predajný bod

Predajný bod Miesto, kde sa vykonáva uľahčenie spisovania a výpočtu odbytových údajov v čase a mieste predaja cestou využívania čiarových kódov alebo magnetických médií a …

podpora predaja

Podpora predaja 1. Marketingové aktivity, odlišné od osobného predaja, reklamy a propagácie, ktoré stimulujú nákup u odberateľa a efektivitu predajcu, ako napríklad predvádzania, ukážky, výstavy, …

odštepný sklad

Odštepný sklad Sklad, ktorý patrí istému predajnému miestu predajnej organizácii. Odštepný sklad je dôležitým pojmom v oblasti predaja a distribúcie tovaru. Tento termín označuje skladový …

obchodná faktúra

Obchodná faktúra v ekonómii predaja Dokument vyžadujúci platbu za tovar, ktorý bol dodaný podľa podmienok dohodnutých medzi predajcom a kupcom. Obchodná faktúra je kľúčovým dokumentom …