Alokácia práce na inovácii

Rozdelenie inovačných aktivít medzi jednotlivé dôležité organizačné úseky. Alokácia práce na inovácii je dôležitým aspektom procesu inovácie v oblasti dopravy a organizácií, ktoré sa zaoberajú …

poistenie

definícia poistenia Zmluvné poistenie, kde sa jedna strana zaväzuje poistiť inú stranu a dať záruku voči strate alebo poškodeniu pri nepredvídanej udalosti. je vzťah, pri …

obchod

definícia obchodu Komerčné spojenie medzi dvomi, alebo viacerými individuálnymi trhmi. Obchod je kľúčovým aspektom ekonomiky, ktorý umožňuje tok tovarov a služieb medzi rôznymi trhmi. Je …

výskum trhu

výskum trhu a jeho Význam v Oblasti Transportu Výskum trhu v oblasti transportu predstavuje kľúčový nástroj pre podniky, ktoré chcú úspešne pôsobiť v konkurenčnom prostredí. …

personálne plánovanie

personálne plánovanie v transportnej ekonomike – Efektívne Riadenie Personálu Personálne plánovanie v oblasti transportu je nevyhnutným prvkom pre efektívne riadenie pracovnej sily, zabezpečujúce optimálny chod …

zmluvná mena

zmluvná mena v transportnej ekonomike Zmluvná mena: Typ meny zmluvne dohodnutej sumy. V oblasti transportu a ekonómie sa často stretávame s pojmom „zmluvná mena“, ktorý …

zhŕňač

zhŕňač v oblasti transportu Zhŕňač je prídavné zariadenie motorového vozíka v oblasti transportu, ktoré slúži na zhŕňanie nákladu z nosných vidlíc. Toto zariadenie je konštruované …

závitovkový sklz

závitovkový sklz v oblasti dopravy sklz, ktorého sklon je zmiernený vinutím žľabu alebo rúry v závitovke spravidla okolo nosného stĺpa. definícia a konštrukcia Závitovkový sklz …

zápcha

Zápcha v lodnej doprave Zápcha v lodnej doprave predstavuje nahromadenie plavidiel v prístave v takom rozsahu, že plavidlá, ktoré sa prichádzajú nalodiť alebo vyložiť náklad, …

zákazky

Zákazky v oblasti transportu Tovar a služby obdržané odberateľom od interných alebo externých dodávateľov. Zákazky predstavujú dôležitý koncept v oblasti transportu a logistiky. Tento termín …

vývozné povolenie

Vývozné povolenie: Kľúčový Doklad v Medzinárodnej Doprave Vývozné povolenie je dôležitým dokladom v oblasti medzinárodnej dopravy, ktorý zaručuje povolenie na vyvážanie tovaru mimo hranice krajiny. …

výstupný tovar

Výstupný Tovar v Kontexte Dopravy a Ekonomiky Množstvo tovaru odoslané od dodávateľa ku jeho zákazníkom vyjadrené v kvantitatívnych alebo finančných ukazovateľoch. Výstupný tovar predstavuje kľúčový …

výrobný modul

Výrobný modul v doprave Stavebný blok (ktorý možno alebo nemožno vyrobiť) pre vytvorenie zákazníckych modulov. V oblasti dopravy a logistiky je koncept „výrobného modulu“ kľúčovým …

vymenná paleta

Výmenná paleta v doprave Paleta vyhovujúca podmienkam paletového poolu. Výmenná paleta je dôležitým pojmom v oblasti dopravy a logistiky, ktorý sa týka efektívneho využitia paletových …

vyhrievací kontajner

Vyhrievací Kontajner v Doprave V oblasti dopravy hrá vyhrievací kontajner dôležitú úlohu pri preprave tovaru, ktorý vyžaduje špeciálne teplotné podmienky. Ide o termický kontajner, ktorý …

voľné plynutie

Plynutie činnosti, získané odpočítaním trvania tejto činnosti od najskoršieho možného termínu začatia nasledujúcej činnosti a najskoršieho možného termínu tejto samotnej činnosti.