Jednorázový úverový rámec

Jednorázový úverový rámec (Order Cover)

Jednorázový úverový rámec, v anglickom ekvivalente nazývaný „Order Cover,“ je pojmom z oblasti faktoringu, ktorý sa týka výšky limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou na jednu špecifickú transakciu. Platnosť tohto úverového rámca končí buď po jeho vyčerpaní, alebo na vopred stanovený dátum platnosti.

Charakteristika jednorázového úverového rámca

Jednorázový úverový rámec je dôležitým nástrojom v oblasti faktoringu a má niekoľko charakteristík:

  • Špecifická transakcia: Tento úverový rámec je viazaný na jednu konkrétnu obchodnú transakciu, čo znamená, že platí iba pre túto transakciu.
  • Limit ručenia: Faktoringová spoločnosť stanovuje limit ručenia pre danú transakciu, čo predstavuje maximálnu sumu, za ktorú môže byť transakcia krytá faktoringovou spoločnosťou.
  • Obmedzená platnosť: Jednorázový úverový rámec má obmedzenú platnosť, ktorá môže skončiť buď po vyčerpaní limitu ručenia alebo na stanovený dátum platnosti.
  • Flexibilita: Tento druh úverového rámca poskytuje flexibilitu, pretože sa prispôsobuje jednej konkrétnej transakcii a umožňuje rýchle rozhodnutia.

Využitie v faktoringu

Jednorázový úverový rámec je často využívaný v faktoringu, kde umožňuje obchodným subjektom získať financovanie na konkrétnu transakciu. To môže byť užitočné pre firmy, ktoré potrebujú rýchlo zabezpečiť financovanie na jednotlivé predaje alebo obchody bez potreby dlhodobých zmlúv alebo úverových liniek.

Záver

Jednorázový úverový rámec (Order Cover) je dôležitým nástrojom v oblasti faktoringu, ktorý umožňuje obchodným subjektom získať financovanie na konkrétnu obchodnú transakciu. Tento druh úverového rámca poskytuje flexibilitu a rýchlosť rozhodnutí, čo je dôležité pre firmy, ktoré potrebujú okamžité financovanie svojich obchodov.

Order Cover (jednorázový úverový rámec) – výška limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou na jednu špecifickú transakciu, ktorého platnosť končí po jeho vyčerpaní alebo vopred stanoveným dátumom platnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Order Cover.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥