Alternatívny produkt

Produkt, ktorý má také funkčné a fyzikálne vlastnosti, ktoré umožňujú jeho výmenu za iný produkt pri splnení určitých technických podmienok. V dnešnom dynamickom svete podnikania …

strategické plánovanie

strategické plánovanie: Klíčový Nástroj Pre Dlhodobý Úspech Spoločnosti Strategické plánovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť manažmentu, ktorá umožňuje spoločnostiam dosahovať svoje dlhodobé ciele a posilňovať svoju konkurencieschopnosť. …

zvlak palety

zvlak palety: kľúčová časť pre prepravu a skladovanie výrobkov Časť palety, ktorá spája jej nosnú časti a nesie jej ložnú podlahu. Zvlak palety predstavuje jednu …

zmontovaná časť

zmontovaná časť v ekonomike výroby Zmontovaný produkt predstavuje kľúčový prvok v procese výroby, ktorý je následne použitý na vyššiu úroveň montáže produktu. V dnešnom ekonomickom …

zhromažďovacie centrum

zhromažďovacie centrum v oblasti výrobkov Zhromažďovacie centrum predstavuje dôležitý ekonomický pojem v oblasti výrobkov, ktorý sa týka organizovaného zhromažďovania, preskupovania a rozdeľovania tovarov s cieľom …

zákaznícky servis

Zákaznícky servis v oblasti výrobkov Organizovaný systém na poskytnutie nepretržitého spojovacieho článku medzi obdobím, kedy je podaná objednávka a doručený tovar, s cieľom uspokojiť požiadavky …

vyzdvihnutý zákazníkom

Vyzdvihnutý zákazníkom: Dôležitý Krok v Procese Dodať Výrobok Výraz „vyzdvihnutý zákazníkom“ predstavuje kľúčový okamih v procese dodania výrobku z výrobného alebo skladového zariadenia priamo do …

výsypná paleta

Výsypná Paleta: Praktické Riešenie v Logistike a Výrobe Ohradová alebo skriňová paleta, ktorej konštrukcia umožňuje ľahké vyprázdnenie (napr. výsuvná ložná podlaha a sklopná stena). Výsypná …

vysokozdvíhaci vozík

Vysokozdvíhací vozík v ekonomike Vysokozdvíhací vozík je dôležitým nástrojom v oblasti manipulácie a prepravy nákladu v rôznych priemyselných odvetviach a skladovacích priestoroch. Tento článok sa …

výrobný procesný reťazec

Výrobný procesný reťazec vo výrobnej oblasti Termín z oblasti automobilového priemyslu označujúci proces začínajúci prijatím objednávky zákazníka a končiaci expedíciou hotového vozidla. V oblasti výroby …

výnos

Ekonomický Pojem: Výnos v Kontexte Výrobkov (zisk) – Pomer použitého výstupu z procesu ku jeho vstupu. Výkon vyjadrený v peňažných jednotkách. Výnos v Ekonomike a …

vykladač

Vykladač v Kontexte Výroby a Logistiky V oblasti výroby a logistiky je „vykladač“ zariadenie, ktoré má kľúčovú úlohu pri manipulácii s nákladmi a tovarom. Je …