Spoločnosť

Spoločnosť v ekonomickom kontexte Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je založená a vlastnená fyzickými alebo inými právnickými osobami. Má predmet podnikania, aktivity a schopnosti uskutočňovať …