dobierka

Dobierka v Kontexte Balenia: Význam a Funkcia Dobierka je ekonomický pojem, ktorý hrá dôležitú úlohu v oblasti balenia a prepravy tovarov. Ide o sumu peňazí, …

História peňazí na území dnešnej Slovenskej republiky

debna

Debna ako efektívne riešenie pre prepravné balenie Debna, často používaný prepravný obal, je dôležitým prvkom v logistike a distribúcii tovarov. Ide o pravouhlý rovnobežnostenný obal, …

čistý konosament

Čo je čistý konosament a jeho význam v medzinárodnej preprave (clean bill of lading) – Konosament bez doložky o chybnom stave tovaru alebo obalu. Čistý …

čistá hmotnosť

Čistá Hmotnosť v Balení: Definícia a Význam Čistá hmotnosť je dôležitým pojmom v oblasti balenia a logistiky, ktorý označuje hmotnosť tovaru bez obalu a ďalších …

cash and carry

Cash and Carry – Samoobslužný veľkoobchod pre živnostníkov Cash and carry je forma veľkoobchodného skladu, ktorá je určená pre priamy nákup tovaru v distribučnom balení. …

bulk kontajner

Bulk Kontajner v Balení: Preprava Hromadných Tuhých Substrátov Bulk kontajner je špeciálny typ kontajnera navrhnutý na prepravu veľkých množstiev hromadných tuhých substrátov bez potreby dodatočného …

brutto

Brutto v Ekonomike: Hrubá Hmotnosť a Hrubý Príjem Termín brutto (skratka btto) má v ekonomike viacero významov a použití. Najčastejšie sa však odkazuje na hrubú, …

bočka

Bočka ako efektívny spôsob balenia technických kvapalín Bočka je špecializovaný prepravný obal, ktorý sa používa pre svoju robustnosť a odolnosť, najmä pri preprave a skladovaní …

balíkový náklad

Charakteristika balíkového nákladu Balíkový náklad predstavuje špecifickú kategóriu tovaru, ktorý je prepravovaný v balíkoch alebo polobalíkoch. Zvyčajne ide o materiály, ktoré vyžadujú špeciálne balenie kvôli …

baliaci stroj

Význam baliacich strojov v modernom priemysle V dnešnej dobe je automatizácia procesov neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej výroby. Baliaci stroj, ako základný prvok výrobného reťazca, zohráva kľúčovú …

balený tovar

Balený tovar: Základný kameň efektívnej a bezpečnej prepravy Preprava tovaru je jedným z kľúčových článkov v obchodnom reťazci mnohých podnikov a spoločností. Aby sa zabezpečilo, …

balenie zmršťovacou fóliou

Balenie zmršťovacou fóliou: Efektívne riešenie pre prepravu tovaru Preprava a distribúcia tovaru sú kľúčovými článkami v reťazci dodávok mnohých podnikov. Aby bola zabezpečená efektívnosť a …

balenie s inertným plynom

Balenie s inertným plynom: Moderný prístup k ochrane produktov Inovácie v oblasti balenia sú kľúčovým faktorom pre udržanie kvality, sviežosti a bezpečnosti výrobkov. Jedným z …

balenie podľa objemu

Charakteristika balenia podľa objemu Balenie podľa objemu predstavuje metódu balenia, kde je hlavným merítkom obsahu obalu jeho vnútorný objem. Tento spôsob balenia je založený na …

balenie podľa hmotnosti

Charakteristika balenia podľa hmotnosti Balenie podľa hmotnosti predstavuje špecifickú metódu balenia, kde sa dávka alebo množstvo produktu určuje vopred stanovenou hmotnosťou. Tento spôsob balenia zohráva …

balená zásielka

Úvod do balenej zásielky Balená zásielka predstavuje jeden z najzákladnejších, ale zároveň aj kľúčových prvkov v oblasti balenia a distribúcie tovaru. Ide o zásielku, ktorá …

maloobchod

Definícia maloobchodu Článok logistického reťazca spotrebného tovaru, ktorý ako najbližší konečným zákazníkom (spotrebiteľom), volí stratégiu zameranú alternatívne na poskytovanie komplexných služieb, na ponuku noviniek, na …

základné rozmery palety

Základné Rozmery Palety v Kontexte Balenia Rozmery palety 800x1200mm, z ktorých sa vychádza pri určovaní základných nadväzných parametrov pre obaly, prepravné prostriedky, manipulačné zariadenia, ložné …

vývozná baliareň

Vývozná baliareň: Kľúčový hráč v exportnom procese Vývozná baliareň je špecializovaná spoločnosť zameraná na balenie tovaru určeného na export. Je dôležitým hráčom v celom procese …