Cena lízingu

Čo je Cena lízingu? Cena lízingu je dôležitým pojmom v oblasti lízingu a finančného riadenia. Predstavuje celkovú sumu, ktorú klient (najímateľ) platí lízingovej spoločnosti za …

Spätný lízing

Spätný lízing v oblasti lízingu Jeho zmyslom je riadenie toku hotovosti, teda financovanie nájomcom, pričom dodávateľom predmetu lízingu je nájomca, ktorý predmet lízingu zvyčajne využíva. …

Predmet lízingu

Predmet lízingu Termín „Predmet lízingu“ sa odvoláva na hmotný predmet alebo majetkové právo, ktoré slúži ako základ pre uzatvorenie lízingovej operácie. Predmet lízingu môže byť …

Poplatok za zmluvu

Poplatok za zmluvu v lízingu Je jednorázový spracovateľský poplatok, ktorý je určený najmä na administratívu pri príprave zmluvnej dokumentácie. Tento poplatok sa zohľadňuje v celkovej …

Odkupná cena

Odkupná cena Po skončení finančného lízingu a po splnení všetkých zmluvných povinností, vzniká klientovi opcia na prevod vlastníckeho práva k predmetu lízingu. Môže byť symbolická, …

Lízing

Lízing ako alternatíva financovania Lízing, známy v angličtine ako leasing, je populárnou formou financovania, ktorá umožňuje nájomcom (zákazníkom) využívať rôzne druhy majetku bez nutnosti jeho …