Faktor

Faktor v rámci faktoringu

Faktor je kľúčovým pojmom v oblasti faktoringu. Jedná sa o faktoringovú spoločnosť, ktorá koná v mene svojich klientov a poskytuje širokú škálu služieb v oblasti tuzemského, exportného a importného faktoringu. Faktoring je dôležitým nástrojom pre podnikateľov, ktorí chcú zlepšiť svoju cashflow, zvýšiť svoju likviditu a znižovať riziká spojené s pohľadávkami.

Služby poskytované faktormi

Faktor poskytuje rôzne služby svojim klientom, vrátane:

  • Preverenie bonity kupujúcich: Faktor zhodnotí finančnú stabilitu a schopnosť platiť kupujúcich, čím pomáha klientom vyhnúť sa potenciálnym problémom s neplatičmi.
  • Prefinancovanie pohľadávok: Faktor poskytuje finančné prostriedky vopred klientom na základe ich pohľadávok, čo im umožňuje okamžité financovanie svojich operácií.
  • Prevzatie úverového rizika: Faktor môže prevziať riziko nesplatenia pohľadávok, čím chráni klientov pred stratami spojenými s neplatičmi.
  • Inkaso pohľadávok: Faktor zabezpečuje, že pohľadávky sú vyberané od kupujúcich včas a efektívne.
  • Evidencia pohľadávok a štatistiky predaja: Faktor udržiava evidenciu pohľadávok a poskytuje klientom štatistiky o predaji, čo im pomáha sledovať svoje finančné údaje a plánovať budúcnosť.

Exportný a importný faktoring

V rámci faktoringu sa rozlišuje medzi tuzemským faktoringom, exportným (vývozným) faktoringom a importným (dovozným) faktoringom. Pri exportnom faktoringu ide o poskytovanie faktoringových služieb v súvislosti s vývozom tovaru alebo služieb. Dovozný faktoring sa naopak týka importu tovaru alebo služieb. Pre tieto špecifické oblasti existujú vývozní faktori (Export Factor) a dovozní faktori (Import Factor), ktorí majú špecifické skúsenosti a znalosti v týchto odvetviach. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factor.

Záver

Faktor je neoddeliteľnou súčasťou faktoringu a má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní finančnej stability a likvidity pre svojich klientov. Poskytuje rôzne dôležité služby, ktoré pomáhajú podnikateľom zvládnuť rôzne finančné výzvy spojené s pohľadávkami a medzinárodným obchodom.

Factor (faktor) – faktoringová spoločnosť, konajúca v mene svojich klientov, poskytujúca služby v oblasti tuzemského, exportného (vývozného) alebo importného (dovozného) faktoringu, ako napr. preverenie bonity kupujúcich, prefinancovanie pohľadávok, prevzatie úverového rizika, inkaso pohľadávok, evidencia pohľadávok a štatistiky predaja. Pri exportnom a importnom faktoringu sa bližšie definuje vývozný faktor (Export Factor) a dovozný faktor (Import Factor). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factor.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥