Neembosovaná platobná karta

Neembosovaná platobná karta

Údaje na karte sú vyznačené nehmatateľným, plochým písmom. Kartu klient môže použiť len v elektronickom prostredí (bankomat, platobný terminál). Transakcie touto kartou potvrdzujeme PIN kódom.

Neembosovaná platobná karta je špeciálny typ platobnej karty, ktorý sa vyznačuje tým, že údaje na karte nie sú embosované, teda nevytlačené hmatateľným písmom. Táto karta je určená pre použitie výlučne v elektronickom prostredí, ako sú bankomaty a platobné terminály.

Funkcie neembosovanej platobnej karty

Neembosované platobné karty majú niekoľko špecifických funkcií a obmedzení:

  • Elektronické prostredie: Tieto karty nie sú určené na použitie pri manuálnych transakciách, ako sú potvrdenia papierových transakcií.
  • Potvrdenie PIN kódom: Každá transakcia vykonaná touto kartou vyžaduje potvrdenie klienta pomocou osobného identifikačného čísla (PIN kódu).
  • Nehmatateľné údaje: Údaje na karte sú vytlačené špeciálnym spôsobom, ktorý neumožňuje ich čitateľnosť hmatom.

Využitie neembosovanej platobnej karty

Tieto karty sú obľúbené pre svoju bezpečnosť a vhodnosť pre elektronické platby. Klienti ich používajú na výbery hotovosti z bankomatov, platby v obchodoch a online transakcie. Vďaka potvrdeniu PIN kódom sú tieto karty považované za bezpečné a zabezpečené pred zneužitím.

Údaje na karte sú vyznačené nehmatateľným, plochým písmom. Kartu klient môže použiť len v elektronickom prostredí (bankomat, platobný terminál). Transakcie touto kartou potvrdzujeme PIN kódom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥