Obec

definícia obce – samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Obec je základnou jednotkou územnej samosprávy v Slovenskej republike. Ide o samostatný územný samosprávny a …

Mesto

ekonomický význam mesta ako územnej samosprávy Mesto predstavuje ekonomický, administratívny a kultúrny epicentrum, ktoré v rámci územnej samosprávy zohráva kľúčovú úlohu. Vyhlásenie obce za mesto …

Orgány obce

orgány obce – Lokálne Orgány Územnej Samosprávy Orgány obce predstavujú klúčové elementy v rámci územnej samosprávy. Významným spôsobom ovplyvňujú rozhodovací proces na miestnej úrovni a …