Dodacie lehota

Dodacie Lehota v Železničnej Logistike Dodacia lehota je kľúčovým pojmom v oblasti železničnej logistiky. Ide o určenú alebo dohodnutú lehotu, v rámci ktorej je dopravca …

DIUM

DIUM v Železničnej Logistike DIUM predstavuje dôležitý koncept v oblasti železničnej logistiky, a to ako jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru. Tento termín je …

Dirigované vozne

Dirigované vozne: Efektívna organizácia železničnej prepravy Dirigované vozne sú vozne, ktoré sú premiestňované na základe pokynov vozňového dispečera. Tento systém umožňuje efektívne riadenie vozňového parku …

Deponovanie

Deponovanie v kontexte dopravy, je proces, ktorý zahŕňa dočasné uloženie vozidiel alebo dopravných prostriedkov, keď nie sú v aktívnom používaní. Tento termín je často používaný …

CUV 

Jednotné Právne Predpisy pre Zmluvu o Používaní Vozňov (CUV) v Medzinárodnej Železničnej Preprave CUV, čo znamená Jednotné Právne Predpisy pre Zmluvu o Používaní Vozňov, predstavujú …

CTM-CIT

CTM-CIT v Železničnej Logistike CTM-CIT je skratkou pre „Príručku CIT pre nákladnú prepravu,“ a predstavuje dôležitý nástroj v oblasti železničnej logistiky. Železničná doprava je neoddeliteľnou …

COTIF

COTIF – Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave COTIF je skratka pre „Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave“, ktorý je kľúčovým dokumentom …

CIT

Význam a úloha Medzinárodného železničného prepravného výboru (CIT) Medzinárodný železničný prepravný výbor, zväz založený v súlade so švajčiarskym právom s právnou subjektivitou, ktorý má sídlo …

CIM

Jednotné Právne Predpisy Pre Zmluvu o Medzinárodnej Železničnej Preprave Tovaru (CIM) CIM (Červený Medzinárodný Listinný Dopravný Kód) je medzinárodná dohoda, ktorá stanovuje jednotné právne predpisy …

Cestná súprava

Cestná súprava: dôležitý pilier železničnej logistiky Cestná súprava predstavuje kľúčový aspekt železničnej logistiky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prepravy tovaru a nákladov. Tento termín zahŕňa nákladné …

Certifikát kvality ISO

Certifikát kvality ISO Skratka pre International Standard Organization, voľne preložené ako Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu. Hlavným viditeľným výstupom organizácie pre štandardizáciu sú medzinárodne uznávané certifikáty …

Certifikačný audit

Certifikačný Audit v Železničnej Logistike Certifikačný audit predstavuje dôležitý proces v oblasti železničnej logistiky, ktorým sa zabezpečuje zhoda systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s príslušnými …

Bezpečnostný poradca

Bezpečnostný poradca v železničnej logistike V oblasti železničnej logistiky je bezpečnosť kľúčovým faktorom. Preprava nebezpečného tovaru, ktorá môže predstavovať riziko pre životné prostredie, verejné zdravie …

BD-CIT 

Úvod do BD-CIT: Kľúčový nástroj v železničnej logistike BD-CIT, čo v preklade znamená Databáza členov CIT alebo v nemeckom originále „Datenbank der CIT-Mitglieder“, je jedným …

AVV 

AVV: Všeobecná zmluva o používaní vozňov v železničnej logistike V súčasnej dobe je železničná doprava stále významným segmentom logistiky, ktorý zabezpečuje prepravu tovarov a ľudí …

ZVKV

Združenie vlastníkov koľajových vozidiel (ZVKV): kľúčový hráč v železničnej logistike Združenie vlastníkov koľajových vozidiel Združenie vlastníkov koľajových vozidiel (ZVKV) predstavuje dôležitý aspekt v oblasti železničnej …

ZPČ

Zpč: Zvláštne Právo Čerpania v Železničnej Logistike Význam ZPČ v Kontexte Železničnej Logistiky ZPČ, teda Zvláštne Právo Čerpania, je termín definovaný Medzinárodným menovým fondom, avšak …