Zelené výrastky

Zelené výrastky: Sledovanie Príznakov Oživenia v Ekonomike Zelené výrastky sú ekonomický pojem, ktorý kombinuje podstatné meno a prídavné meno, označujúci dva hlavné významy. Prvým významom …

Vysoko rizikový

Vysoko rizikový v investování Vysoko rizikový je prídavné meno, ktoré sa používa v oblasti investovania na označenie aktív, finančných nástrojov alebo investičných projektov s vysokým …

Uzavreté fondy

Uzavreté fondy, podobne ako verejné akciové spoločnosti, získavajú investície vydávaním obmedzeného počtu cenných papierov, umiestňovaných prostredníctvom IPO a potom sa s nimi obchoduje na burze. …

Ukazovateľ P/E

Ukazovateľ P/E fondu predstavuje vážený priemer hodnoty ukazovateľov P/E všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu. P/E akcií spoločnosti sa vypočítavajú prostredníctvom delenia trhovej ceny …

Triedy akcií

Zaťažené fondy často ponúkajú investorom akcie niekoľkých typov, alebo tried. Každá z nich má rôznu kombináciu výdavkov a zaťaženia. Investor má možnosť ďalšej selekcie. Jedny …

Testovanie bánk

Testovanie Bánk: Analýza a Význam v Investičnej Oblasti Testovanie bánk je dôležitým pojmom v oblasti investovania a financií. Tento termín môže mať viacero významov, vrátane …

Tarp

tarp v oblasti investovania skratka. 1. Syntetické zariadenie, určené na to, aby sa schoval bodrel alebo s ochránili rýchlo sa kaziace tovary (drevo a banky) …

Take Profit

take profit: Riadenie Ziskov pri Investovaní Take Profit, často označovaný aj ako realizácia zisku, predstavuje dôležitý nástroj v oblasti investovania a obchodovania. Je to príkaz …