Dobrá banka

Dobrá banka: Inštitúcia s dôrazom na zdravý rozvoj kapitálu a úverovanie Termín Dobrá banka predstavuje archaický názov pre bankovú inštitúciu, ktorá kládla dôraz na zdravý …

Dĺžnici

Dĺžnici v Kontexte Investovania Dĺžnici sú subjekty, ktoré majú záväzky voči veriteľom a bankám a ktorí sú povinní splácať požičané prostriedky. Tento ekonomický pojem má …

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy a ich úloha v oblasti investovania Dlhopisové fondy sú špecifickým druhom investičných fondov, ktoré majú významné miesto v oblasti investovania. Tieto fondy sú …

Diverzifikácia rizika

Diverzifikácia Rizika: Znižovanie Rizika Investovaním Diverzifikácia rizika je dôležitou stratégiou v oblasti investovania, ktorá sa zameriava na rozloženie alebo rozptýlenie rizika výberom širokého portfólia investícií. …

Discount

Discount v investovaní: Rozdiel medzi trhovou cenou a hodnotou aktív Discount vo vzťahu k uzavretým investičným fondom predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou cenných papierov fondu …

Derivátový fond

Úvod do derivátových fondov Derivátový fond je špecifický typ investičného fondu, ktorý sa zameriava výhradne na investovanie do odvodených cenných papierov, ako sú futures, opcie …

Dedič

Rola dediča v procese investovania a majetkových transakcií Dedičstvo je dôležitým aspektom v oblasti investovania a správy majetku. Dedič je osoba, ktorá nadobúda majetok po …

Dealer

Dealer v Kontexte Investovania Dealer je ekonomický pojem z oblasti investovania, ktorý označuje osobu alebo inštitúciu, ktorá sa aktívne zapája do obchodovania s cennými papiermi, …

Day Trading

Day Trading: Investičná Stratégia Pre Skúsených Obchodníkov Day trading je investičná stratégia, ktorá spočíva v opakovanom uzatváraní obchodov v priebehu jedného obchodného dňa. Táto stratégia …

Čistá mzda

Čistá Mzda: Význam a Výpočet v Investovaní Čistá mzda (netto) predstavuje časť príjmu jednotlivca, ktorá mu zostáva po odpočítaní poistných na zdravotné a sociálne poistenie, …

CFD

CFD – Kontrakt na Vyrovnanie Rozdielu (Contract For Difference) – kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Derivát, v prípade ktorého sa zúčtovanie obchodnej transakcie uskutočňuje formou peňažného …

Centrálna banka

Centrálna banka: Hlavná národná banka Centrálna banka je hlavnou národnou bankou v ekonomickej oblasti investovania. Jej základnou úlohou je stanovenie a zavedenie peňažnej politiky, čo …

Cena vs Bilančná hodnota

Cena vs Bilančná hodnota: Význam a Aplikácia v Investovaní Investovanie na akciovom trhu vyžaduje podrobné pochopenie rôznych ekonomických ukazovateľov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie investora. Medzi …

Čas strávený vo funkcii

Čas strávený vo Funkcii vo Svetle Investovania Čas strávený vo funkcii je dôležitým pojmom v oblasti investovania, konkrétne v správe investičných fondov. V anglicky hovoriacich …

Cable

Cable: Párový Obchodný Názov GBP/USD V investičných kruhoch sa často stretnete s pojmom Cable, ktorý je hovorovým názvom pre obchodný pár GBP/USD. Tento termín má …

Býčí trh

Býčí Trh: Obdobie Rastu Cien v Investovaní Býčí trh je pojem, ktorý označuje obdobie rastu cien v investovaní. Je to doba, keď investorom dominuje optimismus …

Burzové fondy

Burzové Fondy: Investovanie na Burze s ETF Burzové fondy, často označované ako Exchange Traded Funds (ETF), sú investičné fondy, ktoré majú špecifické vlastnosti a predstavujú …

Bull

Bull v Investovaní: Špekulácia na Rast Cien Bull, často nazývaný aj býk, je investor, ktorý sa špecializuje na špekulácie na rast cien aktív a hodnôt. …

Beta

Úvod do pojmu Beta v investovaní Beta je kľúčovým ukazovateľom v oblasti investovania, ktorý sa používa na hodnotenie stupňa citlivosti aktíva alebo portfólia na celkové …

Bear

Medvedí investori: Špekulácia na pokles Vo svete investovania sa stretnete s množstvom pojmov a terminológie. Jedným z najzaujímavejších a najdôležitejších pojmov je „Bear“, často prekladaný …