Džentlmen

Etické Aspekty Džentlmena v Manažmente Džentlmen je pojem, ktorý sa zvyčajne nevyskytuje priamo v ekonomickom kontexte, ale jeho hodnoty a postoj sa môžu preniesť aj …

Dynamizácia modelu

Dynamizácia modelu v ekonometrii Dynamizácia modelu predstavuje dôležitý koncept v oblasti ekonometrie, ktorý zahrňuje faktor času do ekonometrických modelov na analýzu a predpovedanie ekonomických javov. …

Dvor audítorov

Dvor audítorov v kontrole finančného manažmentu EÚ Dvor audítorov je dôležitým orgánom v rámci európskej integrácie, ktorý má za úlohu monitorovať výdavky Európskej únie a …

dvojpodlahová jednoduchá paleta

Dvojpodlahová jednoduchá paleta v logistike Dvojpodlahová jednoduchá paleta predstavuje špeciálny typ palety v oblasti logistiky, ktorý je konštruovaný s dvoma ložnými podlahami, ktoré sú vhodné …

dvojpásový dopravník

Dvojpásový dopravník v ekonómii dopravy Dvojpásový dopravník je špeciálny typ pásového dopravného systému, ktorý je navrhnutý na prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Tento dopravník sa …

Dvojitá väčšina

Dvojitá väčšina v kontexte európskej integrácie Koncept dvojitej väčšiny sa často diskutuje v súvislosti so zdokonalením rozhodovacích procesov v Rade ministrov Európskej únie (EÚ). Tento …

dvojdráhový závesný dopravník

Dvojdráhový závesný dopravník v ekonómii dopravy Dvojdráhový závesný dopravník je špeciálny typ dopravného systému, ktorý sa využíva v rôznych priemyselných odvetviach a logistických operáciách. Tento …

dvojcestná paleta

Dvojcestná paleta v medzinárodnom obchode Dvojcestná paleta je špeciálny typ palety, ktorá nájde svoje uplatnenie v medzinárodnom obchode a logistike. Táto paleta je navrhnutá tak, …

Durbinov-Watsonov test

Durbinov-Watsonov test v ekonometrii Durbinov-Watsonov test (Durbin-Watson test) je jedným z najčastejšie používaných a najznámejších testov autokorelácie v oblasti ekonometrie. Tento test je navrhnutý na …

Durbinov h test

Durbinov h test v kontexte ekonometrie Durbinov h test (Durbin h test) je ekonometrická metóda, ktorá sa využíva na testovanie autokorelácie v modeloch, kde vysvetľujúce …

Durácia

Durácia v Kontexte Podielových Fondov Termín durácia sa v oblasti podielových fondov používa na meranie mieru citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery. Je to …

Dublinská konvencia

Dublinská azylová konvencia v kontexte európskej integrácie Dublinská azylová konvencia z júna 1990 bola začiatkom zosúlaďovania azylovej politiky EÚ. Dublinská konvencia sa zabránila súčasnému, alebo …

Držiteľ vozidla

Držiteľ Vozidla v Kontexte Poistenia a Zaistenia V oblasti poistenia a zaistenia je pojmom držiteľ vozidla označovaná osoba alebo spoločnosť, ktorá má registrované vozidlo na …

druhý zdroj

Druhý Zdroj v Výrobe – Strategický Prístup k Dodávateľskému Řetězci Druhý zdroj výroby predstavuje proces výberu a spolupráce s dodávateľom, ktorý slúži na doplnenie hlavného …

druh tovaru

Druh Tovaru – Kľúčový Pojem v Obchode Druh tovaru predstavuje množstvo produktov jedného druhu, ktoré je možné samostatne identifikovať a ktoré v určitom časovom období …

druh nákladu

Druh Nákladu – Klasifikácia a Význam v Doprave Druh nákladu je klasifikácia nákladu prepravovaného dopravným prostriedkom alebo takého, ktorý plánujeme takto prepraviť, založená na jeho …