doprava

doprava a Jej Úloha v Ekonomike Doprava predstavuje súbor činností, ktoré zabezpečujú pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách. V súlade s poňatím UNCTAD je považovaná …

Delegovanie

delegovanie v manažmente výroby: efektívna stratégia pre rozvoj tímu a produktivity Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnutia, bez …

distribúcia

distribúcia v oblasti obchodu: strategický proces pridelenia a fyzickej distribúcie tovaru 1. Pridelenie tovaru rôznym zákazníkom. Pozri tiež: plánovanie distribúcie. 2. Proces fyzickej distribúcie tovaru …

Džentlmen

Slušný človek, ktorý inštinktívne pozná dobro a vie, že isté stránky života majú svoje pravidlá a vyznáva správne hodnoty a životných postojoch ako je pravda, …

dvojpásový dopravník

Dvojpásový dopravník v ekonómii dopravy Dvojpásový dopravník je špeciálny typ pásového dopravného systému, ktorý je navrhnutý na prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Tento dopravník sa …

Dynamizácia modelu

Dynamizácia modelu v ekonometrii Dynamizácia modelu predstavuje dôležitý koncept v oblasti ekonometrie, ktorý zahrňuje faktor času do ekonometrických modelov na analýzu a predpovedanie ekonomických javov. …

DrSc.

DrSc. – Význam a Vedecká Hodnosť Vedecká hodnosť DrSc. je skratka pre „doctor scientiarum“ a predstavuje jednu z najvyšších vedeckých hodností v akademickom svete. Táto …

druh dopravy

Druh Dopravy – Rozmanitosť a Význam v Dopravnom Systéme Druh dopravy predstavuje spôsob, akým je uskutočňovaná preprava osôb alebo tovaru z jedného miesta na druhé. …

druh nákladu

Druh Nákladu – Klasifikácia a Význam v Doprave Druh nákladu je klasifikácia nákladu prepravovaného dopravným prostriedkom alebo takého, ktorý plánujeme takto prepraviť, založená na jeho …

druh tovaru

Druh Tovaru – Kľúčový Pojem v Obchode Druh tovaru predstavuje množstvo produktov jedného druhu, ktoré je možné samostatne identifikovať a ktoré v určitom časovom období …

druhý zdroj

Druhý Zdroj v Výrobe – Strategický Prístup k Dodávateľskému Řetězci Druhý zdroj výroby predstavuje proces výberu a spolupráce s dodávateľom, ktorý slúži na doplnenie hlavného …