t-test

t-test je test, ktorý sa používa pri testovaní štatistických hypotéz (štatistická indukcia). Z praktického hľadiska možno konštatovať, že jeho použitie je späté s termínom priemerná …

trhový segment

Skupina externých odberateľov, ktorá ukazuje vysoký stupeň podobnosti napr. v nákupných želaniach, správaní pri nákupe a využitia určitého výrobku a/alebo služieb.