plánovanie

Definícia plánovania Proces regulácie a koordinácie činností na časovom základe a taktiež spôsob a zdroje, ktorými budú tieto činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia, že tieto …

plánovanie prevádzky

Plánovanie prevádzky Plánovanie, týkajúce sa výberu miesta prevádzky (sklady, pobočky, závody atď.) na rozmanitú činnosť. Úvod do plánovania prevádzky Plánovanie prevádzky je kľúčovým procesom v …

plánovanie projektu

Plánovanie projektu Plánovanie ako a kedy má byť projekt vykonaný. Poznámka: odhadovanie, kontrola, oprava a formálne odovzdávanie kontrolovaných bodov sú dôležité a opakované činnosti v …

plánovanie rozvoja

Plánovanie rozvoja Plánovanie inovačných aktivít. Úvod do plánovania rozvoja Plánovanie rozvoja je kritickým procesom pre spoločnosti, ktoré sa snažia inovovať a rásť v konkurenčnom prostredí. …

plánovanie siete

Plánovanie siete Plánovanie činností prostredníctvom sieťového plánovacieho systému. Sieťové plánovanie je kľúčovým nástrojom v oblasti plánovania a riadenia projektov a činností. Tento prístup k plánovaniu …

plánovanie odbytu

Plánovanie odbytu Výber distribučných kanálov a odbytísk a plánovanie tovarového toku pre selekciu v distribučnom plánovaní. Význam plánovania odbytu Plánovanie odbytu je dôležitým procesom v …