plánovanie

definícia plánovania Proces regulácie a koordinácie činností na časovom základe a taktiež spôsob a zdroje, ktorými budú tieto činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia, že tieto …

plánovanie siete

plánovanie siete Plánovanie činností prostredníctvom sieťového plánovacieho systému. Sieťové plánovanie je kľúčovým nástrojom v oblasti plánovania a riadenia projektov a činností. Tento prístup k plánovaniu …

plánovanie prevádzky

plánovanie prevádzky Plánovanie, týkajúce sa výberu miesta prevádzky (sklady, pobočky, závody atď.) na rozmanitú činnosť. Úvod do plánovania prevádzky Plánovanie prevádzky je kľúčovým procesom v …

plánovanie projektu

plánovanie projektu Plánovanie ako a kedy má byť projekt vykonaný. Poznámka: odhadovanie, kontrola, oprava a formálne odovzdávanie kontrolovaných bodov sú dôležité a opakované činnosti v …

plánovanie rozvoja

plánovanie rozvoja Plánovanie inovačných aktivít. Úvod do plánovania rozvoja Plánovanie rozvoja je kritickým procesom pre spoločnosti, ktoré sa snažia inovovať a rásť v konkurenčnom prostredí. …

plánovanie odbytu

plánovanie odbytu Výber distribučných kanálov a odbytísk a plánovanie tovarového toku pre selekciu v distribučnom plánovaní. Význam plánovania odbytu Plánovanie odbytu je dôležitým procesom v …

plánovanie distribúcie

plánovanie distribúcie Plánovanie distribúcie t. j. výber distribučných kanálov a samostatných odbytísk a vytvorenie systému podmienok, za ktorých sa bude distribúcia uskutočňovať. Význam plánovania distribúcie …