Benchmark

Benchmark v podielových fondoch Benchmark je v oblasti podielových fondov a investičného manažmentu kľúčovým pojmom. Je to ukazovateľ, voči ktorému sa porovnáva výkonnosť konkrétneho podielového …

Riziko

Riziko: neoddeliteľný spoločník investícií a finančných rozhodnutí Riziko je v oblasti podielových fondov kľúčovým faktorom, ktorý vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. V …

Podielnik

Význam pojmu „podielnik“ v oblasti podielových fondov Podielnik je ekonomický termín, ktorý označuje investora, ktorý nadobudol podielové listy v podielovom fonde. Týmto spôsobom sa stáva …

Podielový fond

Význam pojmu „podielový fond“ v oblasti podielových fondov Podielový fond je dôležitým pojmom v oblasti podielových fondov a reprezentuje kolektívne investičné vozidlo, ktoré je zložené …

Podiel

Význam pojmu „podiel“ v oblasti podielových fondov Podiel v kontexte podielových fondov predstavuje určený podiel na majetku daného fondu. Tieto podiely sú rovnaké časti, na …

NAV

Nett Asset Value (NAV) v podielových fondoch Nett asset value – čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne …

Korelácia

Korelácia v kontexte podielových fondov Korelácia je dôležitým pojmom v oblasti podielových fondov, ktorý vyjadruje vzájomné súvislosti medzi cennými papiermi obsiahnutými v portfóliu fondu. Tento …

Euribid

Euribid – Euro Interbank Bid Rate euribid, čo je skratka pre Euro Interbank Bid Rate, je medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočítava na základe …