delenie postupu objednávky

Delenie postupu objednávky: Flexibilný prístup v obchodnom procese Delenie postupu objednávky je proces v obchodnom prostredí, kde sa pôvodná objednávka rozdelí na viacero samostatných tovarových …

dátum doručenia

Dátum Doručenia v Obchode Dátum doručenia je kľúčovým pojmom v obchode, ktorý zahŕňa rôzne aspekty týkajúce sa časového určenia doručenia tovaru alebo služby. Tento dátum …

colný sklad na lodi

Colný sklad na lodi Miesto na lodi, kde je uskladnený zapečatený tovar, až kým loď neodíde znova z prístavu alebo krajiny. Colné sklady na lodiach …

číslo kontajneru

Číslo kontajneru Číslo kontajneru je identifikačné číslo, ktoré pozostáva z predpony a sériového čísla. Napríklad: KNLU 1234567. Číslo kontajneru je kľúčovým prvkom v medzinárodnej nákladnej …

certifikát o kontrole tovaru

Certifikát o kontrole tovaru Doklad, vydaný kompetentným orgánom, ktorý podáva dôkaz o kvalite tovaru, ktorý je v ňom uvedený, v súlade s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými …

cenný náklad

Cenný Náklad: Význam a Význačné Charakteristiky Cenný náklad je dôležitým pojmom v oblasti obchodu a logistiky. Označuje zásielku, ktorá obsahuje jeden alebo viac cenných artiklov. …

čelný rám kontajnera

Čo je čelný rám kontajnera? Čelný rám kontajnera je nosná konštrukcia umiestnená kolmo na pozdĺžnu os kontajnera. Táto konštrukcia sa skladá z rohových stĺpikov a …

celková skladisková plocha

Čo je Celková skladisková plocha v oblasti obchodu? Celková skladisková plocha je v ekonomike obchodu dôležitým pojmom, ktorý zahŕňa celkovú plochu skladovacích priestorov v podniku. …

časové ohradenie

Časové ohradenie vo svete obchodu Časové ohradenie je dôležitou politikou v obchodnej sfére, ktorá sa používa na vopred definovaný počet časových období, v ktorých sú …

čas naklápania

Čas naklápania – Význam v oblasti obchodu Čas naklápania je dôležitým pojmom v oblasti obchodu a logistiky, najmä pokiaľ ide o manipuláciu s tovarom pomocou …

bod systému objednávky

Bod systému objednávky v obchode Objednávkový systém je dôležitou súčasťou riadenia zásob a logistiky v obchode. Jedným z kľúčových pojmov v tejto oblasti je „bod …

BIC

Význam a využitie BIC v medzinárodnom obchode Bank Identification Code (BIC), známy tiež ako SWIFT kód, je štandardizovaný medzinárodný kód, ktorý sa používa na identifikáciu …

barel

Barel: Viac ako len kovový sud Keď sa hovorí o bareli, mnohí si predstavia kovový sud, ktorý slúži na skladovanie kvapalín, najmä pohonných látok. Avšak …

automobilový žeriav

Automobilový žeriav: Neoddeliteľný pomocník v obchodnej logistike V dynamickom svete obchodu a priemyslu je flexibilita a efektivita kľúčová. Automobilový žeriav, samohybný žeriav na automobilovom podvozku, …

automatizácia ložných prác

Automatizácia ložných prác: Budúcnosť obchodných operácií Automatizácia, najvyšší stupeň mechanizácie, sa stáva kľúčovým slovom v súčasných obchodných operáciách, ktoré hľadajú spôsoby, ako zefektívniť svoje procesy …

Toto je marketing

Marketing

Definícia a význam marketingu Marketing predstavuje komplexný súbor činností a procesov zameraných na vytváranie, komunikáciu, distribúciu a výmenu hodnotných ponúk pre zákazníkov, klientov, partnerov a …

Marketplace

Marketplace a Jeho Význam v Obchode Marketplace je pojmom označujúcim fyzické alebo digitálne miesto, kde sa kupujúci a predajcovia stretávajú na obchodovanie s tovarmi alebo …

Multi-level marketing

Multi-level Marketing (MLM): Inovatívna Stratégia v Obchodnom Svete Multi-level marketing (MLM) predstavuje stratégiu priameho predaja, ktorá vytvára hierarchickú štruktúru predajcov a umožňuje im získavať provízie …