Waltonchain (WTC)

Waltonchain (WTC) – platforma pre sledovanie pohybu produktov pomocou RFID technológie waltonchain (WTC) predstavuje kryptomenu, ktorá je spojená s platformou pre sledovanie pohybu produktov v …

Waves (WAVES)

Waves (WAVES) – jednoduchá tvorba vlastných kryptomien na blockchain platforme Waves (WAVES) predstavuje kryptomenu a blockchain platformu s osobitným dôrazom na jednoduché vytváranie vlastných kryptomien. …

White paper

Úvod do White Paper v Kryptomenách White paper, alebo biela kniha, predstavuje dôležitý dokument v oblasti kryptomeny, ktorý detailne popisuje technické a ekonomické aspekty nového …

Whale

Účastník trhu s veľkým množstvom kryptomeny Kryptomeny vytvorili novú dimenziu v oblasti ekonómie a financií, kde sa objavujú jedinečné pojmy a aktéri. Jeden z týchto …

Wallet

Wallet v kryptomienach a jeho ekonomický význam Wallet, alebo peňaženka, je základným nástrojom v kryptomenovej ekonómii. Predstavuje elektronické úložisko pre kryptomeny, ktoré umožňuje ukladať, posielať …

Work-life balance

Work-life balance: Vyváženie pracovného a osobného života Work-life balance, v slovenčine známe ako vyváženie pracovného a osobného života, predstavuje snahu dosiahnuť harmóniu medzi pracovnými povinnosťami …

Workflow

Workflow Workflow, v preklade pracovný postup alebo tok práce, predstavuje systematickú schému organizácie definovaných úloh a toku informácií, ktorá zabezpečuje opakovateľnosť a efektívnosť v rámci …

Workshop

Workshop Workshop je metóda skupinového riešenia problémov, ktorá využíva spoluprácu osôb z rôznych oblastí organizácie s cieľom nácviku tímovej spolupráce a spoločného riešenia problémov. Taktiež …

WWW

World Wide Web (WWW) World Wide Web (WWW) je služba Internetu, pomocou ktorej získavame, vyhľadávame, ale aj prezentujeme informácie na Internete. Táto revolučná technológia výrazne …

WAN

Wide Area Network (WAN) – Globálna Počítačová Sieť Wide Area Network (WAN) je globálna počítačová sieť, ktorá spája počítače alebo menšie počítačové siete typu LAN …

Welfare

Welfare – Pohoda Zvierat v Agrárnej Ekonomike Pojem Welfare (pohoda) zvierat sa týka životných podmienok hospodárskych zvierat v konvenčnom poľnohospodárstve. Tieto zvieratá sú často chované …

Whiteov test

Whiteov Test v Ekonometrii Whiteov test (White test) sa považuje za všeobecný test heteroskedasticity, pretože sa neopiera o predpoklad normálneho rozdelenia náhodných porúch a nevyžaduje …