Switch

Switch: Rýchla Zmena Investičnej Stratégie Switch je ekonomický pojem, ktorý sa v oblasti financií a investovania používa na označenie rýchleho presunu kapitálu medzi investičnými fondmi …

Know-How

Know-How: Cenný technicko-ekonomický pojem v oblasti financií a investovania Technicko-ekonomický pojem, ktorý vyjadruje súbor nezverejnených poznatkov a praktických skúsenosti. V oblasti financií a investovania je …