Cover

Cover – Spätný nákup akcií pri obchodovaní na krátko Spätný nákup akcií pri obchodovaní na krátko, uzatvorenie shortovej pozície. Pojem „Cover“ je kľúčovým v oblasti …

Boomeronomika

Boomeronomika: Investičná Stratégia Zameraná na Generáciu Baby Boomers Boomeronomika, často označovaná aj ako Boomernomics, je investičná stratégia založená na demografickom javisku známom ako „baby boom“ …

Blue Chips

Blue Chips: Pilier finančných trhov a synonymum pre stabilitu Blue Chips, alebo akcie modrých čipov, predstavujú elitnú kategóriu akcií najvýznamnejších a finančne najsilnejších spoločností na …

Alfa

Má tiež pomenovanie alfa Jensena. Ukazovateľ efektívnosti investičného portfólia. Určuje rozdiel medzi faktickým výnosom fondu a jeho očakávanou výnosnosťou pri určenej miere rizika (meraného ukazovateľom …