Doložka Dokumenty oproti akceptácii

Doložka Dokumenty oproti akceptácii (D/A Terms) v kontexte faktoringu

D/A Terms: Documents against Acceptance (doložka Dokumenty oproti akceptácii) – znamená, že vystavujúca banka môže vydať doklady už pri prijatí (akceptácii) zmenky (traty). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documents against Acceptance.

Doložka Dokumenty oproti akceptácii (D/A Terms) je významným pojmom v oblasti faktoringu a platobných transakcií medzi obchodnými partnermi. Tento článok sa zameriava na význam, fungovanie a výhody D/A Terms v kontexte faktoringu a medzinárodného obchodu.

Význam Doložky Dokumenty oproti akceptácii

Doložka Dokumenty oproti akceptácii je dohodnutým platobným termínom, ktorý sa často používa v medzinárodnom obchode. V praxi to znamená, že predávajúca strana (vystavujúca banka) môže vydať dokumenty, ktoré súvisia s obchodnou transakciou, ako sú faktúry, nákladné listy alebo iné dokumenty, neskôr za predpokladu, že kupujúca strana (akceptant) prijme zmenku (tratu) a dôjde k jej akceptácii.

Výhodou tejto dohody je, že predávajúca strana môže získať prístup k financiám alebo prostriedkom pred skutočným doručením tovaru alebo služby. Toto umožňuje rýchlejšie financovanie a podporuje plynulosť obchodných operácií.

Fungovanie Doložky Dokumenty oproti akceptácii

Fungovanie D/A Terms môže byť opísané nasledujúcimi krokmi:

  1. Obchodná dohoda: Strany sa dohodnú na podmienkach obchodu, vrátane platobných termínov a dohodnutých dokumentov.
  2. Vystavenie dokumentov: Predávajúca strana vystaví potrebné dokumenty súvisiace s obchodom a doručí ich kupujúcej strane.
  3. Prijatie zmenky: Kupujúca strana akceptuje zmenku, ktorá obsahuje dohodnuté platobné podmienky, vrátane lehoty na splatnosť.
  4. Poskytnutie dokumentov: Po akceptácii zmenky je predávajúca strana oprávnená poskytnúť dokumenty kupujúcej strane, ktorá ich môže použiť na prevzatie tovaru alebo služby.
  5. Splatnosť zmenky: Zmenka bude splatná v dohodnutom termíne, a to na základe prijatej akceptácie.
  6. Platba: Po splatnosti zmenky kupujúca strana vykoná platbu vystavujúcej strane.

Výhody Doložky Dokumenty oproti akceptácii

Použitie D/A Terms prináša niekoľko výhod pre obidve strany obchodu:

  • Rýchle financovanie: Predávajúca strana môže získať prístup k financiám rýchlejšie, čo umožňuje zvýšiť plynulosť obchodných operácií.
  • Flexibilita platobných termínov: Strany sa môžu dohodnúť na dohodnutých platobných termínoch, čo im umožňuje prispôsobiť sa svojim finančným potrebám.
  • Zabezpečenie platieb: Kupujúca strana musí prijať zmenku, čím sa zabezpečí, že platba bude vykonaná v dohodnutom termíne.

D/A Terms sú užitočným nástrojom v oblasti faktoringu a medzinárodnej obchodnej finančnej praxe, ktorý pomáha zefektívniť platobné operácie a podporuje rýchlejšie financovanie obchodu.

D/A Terms: Documents against Acceptance (doložka Dokumenty oproti akceptácii) – – znamená, že vystavujúca banka môže vydať doklady už pri prijatí (akceptácii) zmenky (traty). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documents against Acceptance.

Komentáre k článku Doložka Dokumenty oproti akceptácii (1)

  1. Ako doložka Dokumenty oproti akceptácii (D/A) ovplyvňuje financovanie medzinárodného obchodu?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥