detailná kontrola

Úvod do detailnej kontroly Detailná kontrola je kľúčovým nástrojom v riadení zásob a logistiky. Predstavuje systém, ktorý využíva prvotné obchodné údaje a procesné programové údaje …

cyklus vydania

Cyklus Vydania: Význam v Ekonomike Zásob Cyklus vydania predstavuje dôležitý ekonomický pojem v oblasti riadenia zásob a materiálového hospodárstva. Tento koncept sa týka času potrebného …

cyklické zásoby

Cyklické Zásoby: Aktívna Časť Inventára Cyklické zásoby predstavujú jeden z dvoch hlavných komponentov akéhokoľvek druhu inventáru a tvoria jeho najaktívnejšiu časť. Sú neoddeliteľnou súčasťou prebiehajúcich …

čisté požiadavky

Základné princípy čistých požiadaviek v riadení zásob Hrubé požiadavky mínus dostupné zásoby a plánovaný príjem tovaru. Čisté požiadavky sa neustále upravujú na veľkosť dávky a …

cieľové zásoby

Cieľové Zásoby: Dôležitý Pojem v Riadení Zásob Cieľové zásoby predstavujú úroveň zásob, ktorá by mala byť dosiahnutá alebo udržiavaná v určitom čase. Tento pojem je …

centrálny sklad

Centrálny sklad: Význam v oblasti zásob Centrálny sklad je dôležitým konceptom v oblasti riadenia zásob. Predstavuje sklad, ktorý plní hlavné úlohy pre istý počet iných …

čas potrebný na obnovu

Čas potrebný na obnovu v oblasti zásob Čas potrebný na obnovu je dôležitým pojmom v oblasti riadenia zásob a logistiky. Tento termín sa vzťahuje na …

časový blok

Časový blok v oblasti zásob Počet dní sumarizovaných do jedného stĺpcového zobrazenia. Týždenný časový blok by mal obsahovať všetky príslušné plánovacie údaje na daný týždeň. …

časové zosúladenie bodu objednávky

Časové zosúladenie bodu objednávky v oblasti zásob Metóda používaná pri plánovaní materiálových požiadaviek na základe prvkov nezávislého dopytu požiadavky. Hrubé požiadavky vychádzajú z predpovede, nie …

časové fázovanie

Časové fázovanie vo výpočtoch zásob Časové fázovanie je dôležitou technikou v oblasti riadenia zásob a plánovania materiálových požiadaviek. Táto technika sa využíva na vyjadrenie budúceho …

bs systém

BS Systém: Efektívne Riadenie Zásob v Ekonomike BS systém, skratka pre Base Stock systém, je v ekonomike zásob dôležitým nástrojom pre efektívne riadenie zásob a …

bq systém

BQ Systém: Efektívne Riadenie Zásob V oblasti riadenia zásob a logistiky je dôležité mať vhodné systémy objednávania, ktoré umožňujú efektívne plánovanie a kontrolu zásob. Jedným …

blokované zásoby

Význam a správa blokovaných zásob v rámci inventarizačných procesov Blokované zásoby predstavujú dôležitý koncept v riadení zásob a inventarizácii. Ide o zásoby, ktoré sú z …

bezsektorový systém

Bezsektorový systém v plánovaní materiálových požiadaviek Bezsektorový systém je technika v oblasti plánovania požiadaviek na materiál, ktorá sa vyznačuje tým, že každá požiadavka potrebná v …

bezpečný čas

Bezpečný čas v oblasti zásob V ekonomickej oblasti zásob je pojem bezpečný čas kľúčovým faktorom riadenia času a zásob, pričom zohľadňuje časovú rezervu a predchádzanie …

bezpečnostné zásoby

Bezpečnostné zásoby: Kľúč k efektívnemu riadeniu zásob V dynamickom a nepredvídateľnom svete obchodu je nevyhnutné mať nástroje a stratégie, ktoré pomáhajú firmám zabezpečiť hladký chod …

Inventarizácia

Inventarizácia: Fyzická Kontrola a Záznam Zásob Inventarizácia predstavuje dôležitý proces v oblasti účtovníctva, ktorý zahŕňa fyzickú kontrolu a záznam všetkých zásob, ktoré spoločnosť vlastní. Tento …