Bolesť

Bolesť v Kontexte Sociálneho Poistenia Bolesť je pojmom, ktorý má v kontexte sociálneho poistenia špecifický význam a významný dopad na životy ľudí. Podľa § 2 …

Zamestnanec

Zamestnanec v Kontexte Sociálneho Poistenia Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá pracuje v pracovnom, štátnozamestnaneckom, alebo služobnom pomere, a je zaistená v rámci nemocenského poistenia, dôchodkového …