Zamestnanec

Zamestnanec v Kontexte Sociálneho Poistenia Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá pracuje v pracovnom, štátnozamestnaneckom, alebo služobnom pomere, a je zaistená v rámci nemocenského poistenia, dôchodkového …