Doklad totožnosti

Doklad totožnosti: Dôležitý prvok pri získavaní úveru Je nutný k vybaveniu formalít spojených s úverom. Žiadateľ vždy predkladá platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. …

Dĺžka úveru

Dĺžka Úveru v Ekonomike Dĺžka úveru je významným parametrom v oblasti pôžičiek a splátok, ktorý vyjadruje dohodnutú dobu, počas ktorej bude klient úver splácať. Tento …

Dlh

Dlh: Záväzok a Finančný Koncept Dlh je kľúčovým pojmom v oblasti pôžičiek, splátok a financií. Predstavuje záväzok alebo povinnosť určitej osoby, nazývanej dlžník, plniť niečo …

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok: Kľúčový ukazovateľ v riadení financií Disponibilný zostatok predstavuje objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii, či už na čerpanie úveru alebo …

Čerpanie úveru

Čerpanie úveru – Proces využitia finančných prostriedkov Čerpanie úveru je dôležitým pojmom v oblasti pôžičiek a splátok, ktorý označuje proces využitia finančných prostriedkov, ktoré sú …

Blokácia karty

Proces a dôsledky blokácie platobnej karty Blokácia karty je ochranným opatrením, ktoré finančné inštitúcie poskytujú svojim klientom v prípade straty, krádeže, alebo podozrenia z neautorizovaného …

Bezúčelový

Charakteristika bezúčelového úveru Bezúčelový úver, známy aj ako neúčelový úver, patrí medzi typy spotrebiteľských úverov, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou flexibility. Tento druh úveru umožňuje …

Bezhotovostná platba

Bezhotovostná platba: Význam a výhody v modernom ekonomickom prostredí Bezhotovostná platba sa v posledných rokoch stala jedným z najpopulárnejších spôsobov transakcie peňazí. Je to spôsob …

Bankomat

Bankomat: Kľúčový prvok v systéme platobnej infraštruktúry Bankomat, skratka ATM (Automatic Teller Machine), predstavuje technologický pokrok v oblasti finančných služieb, umožňujúci klientom prístup k ich …

Storno

Storno v kontexte pôžičiek a splátok je zrušenie chybného záznamu či operácie. Storno, ako ekonomický pojem v oblasti pôžičiek a splátok, predstavuje dôležitý aspekt riadenia …